07.06.2022 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

VÚVeL ACADEMY VIII

Zdravotní problematika ryb – seminář nejen pro rybáře

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., proběhl 25. května odborný seminář zaměřený na zdraví ryb. Zhruba 40 účastníků prezenční akce, která navázala na předchozí tradici VÚVeL FESTŮ, si vyslechlo informace o edémové chorobě kaprů, koi herpes viróze, proliferativním onemocněním ledvin lososovitých ryb a parazitárních nemocích ryb.

 

Posluchači byli informováni o novém Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/429 (Animal Health Law), platném od dubna 2021, které přineslo změny také do oblasti povinného testování virových chorob ryb. MVDr. Kateřina Mikulášková z SVÚ Jihlava vysvětlila, že jedním z hlavních důvodů změn je vytvoření nové kategorizace chorob (Nařízení Evropské komise 2018/1882).

V  České republice probíhal do konce roku 2021 aktivní monitoring u tří virových nákaz ryb: virové hemoragické septikémie (VHS), infekční hematopoetické nekrózy (IHN) a herpesvirózy Koi (KHV).

MVDr. Veronika Piačková, Ph.D., z Fakulty rybářství a ochrany vod JU i Ing. Kateřina Matějíčková, Ph.D., z VÚVeL se zabývaly edémovou chorobou kaprů v ČR. První případy tohoto jarního onemocnění kaprů a koi kaprů byly v ČR zpětně diagnostikovány v roce 2013. V tomto roce byl ve vzorcích uhynulých ryb poprvé potvrzen carp edema virus (CEV).

Koi herpesviróza je virové, vysoce infekční onemocnění kapra obecného a jeho barevné variety koi kapra. Za určitých podmínek může jeho mortalita v chovech dosahovat 80–90 %. V letech 2018–2020 byl její výskyt v Pardubickém kraji zásadním problémem. Mgr. Zuzana Úlehlová (VÚVeL) popsala epidemiologii tohoto případu. V rybníkářské oblasti města Přelouč se KHV poprvé objevila v roce 2018.

Proliferativní onemocnění ledvin je podle výkladu doc. MVDr. Miroslavy Palíkové, Ph.D., z Ústavu ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel, Veterinární univerzity Brno a Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelovy univerzity v Brně, závažné parazitární onemocnění lososovitých ryb chovaných v akvakultuře i volně žijících populací v Evropě a Severní Americe. V akvakultuře se mortalita ryb způsobená tímto onemocněním pohybuje okolo 15–30 %, pokud se však vyskytnou komplikace způsobené např. jinými infekcemi nebo stresem, může dosáhnout až 100 %.  Původcem onemocnění je Tetracapsuloides bryosalmonae (Myxozoa: Malacosporea) s poměrně složitým vývojovým cyklem zahrnujícím různé druhy mechovek v roli bezobratlého hostitele a lososovité ryby jako druhého hostitele.

Ke strategii léčby vybraných parazitárních onemocnění ryb se vyjadřovala MVDr. Eliška Zusková, Ph.D., z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, Vodňany. Parazité jsou rozšířenou skupinou organismů žijících na úkor svého hostitele. Lze je nalézt napříč všemi kmeny živočichů.

Seminář přinesl poznatky vzniklé řešením projektů na téma: Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného – diagnostika a prevence (NAZV QK1710114), Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH (OP VVV: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869), Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) (MZE-RO0518). Akce byla pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

 

Bližší informace najdete v červencovém čísle časopisu Veterinářství.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down