VÚVeL Fest: IV. ročník odborných seminářů

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně byl zahájen dne 20. září odborný seminář k problematice chovu a zdraví skotu, malých přežvýkavců, prasat, včel, zvěře a produkce bezpečných a zdravotně nezávadných surovin pro výrobu potravin včetně vody.

První ze série odborných seminářů proběhl pod názvem Falšování potravin a krmiv.

Trendy ve falšování potravin a krmiv se zabýval Mgr. Petr Králík, Ph.D. (VÚVeL). Aktivity VÚVeL v oblasti ověřování deklarovaných složek potravin a krmiv přednesly MVDr. Zorka Piskatá, Ph.D., (VÚVeL) a Mgr. Eliška Servusová (VÚVeL). Analytickou identifikaci a kvantifikaci složek potravin a krmiv s využitím metody LC/MS uvedl Ing. Kamil Šťastný, Ph.D.,(VÚVeL).

Ing. Veronika Válková, Ph.D., (SZPI) přiblížila přítomným posluchačům práci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v oblasti kontroly autenticity potravin a odhalování podvodů. V závěrečné prezentaci Ing. Markéty Pospíchalové (ÚKZÚZ) byly shrnuty dosavadní zkušenosti ÚKZÚZ s odhalováním falšování krmiv.*

Podrobnější informace najdete v říjnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *