16.03.2007 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhláška 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy

Vyhláška nabývá účinnosti 1. března 2007.

Česká vyhláška zapracovává příslušné směrnice EU a mění vyhlášku 299/2003 Sb. týkající se zdolávání nákaz a přenosných nemocí.
Vyhláška 36/2007 - o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky 299/2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka - je vydána na základě veterinárního zákona 166/1999 a zapracovává ustanovení směrnic 2005/94/ES o opatřeních pro tlumení influenzy ptáků a 82/894/EHS o hlášení nákaz zvířat ve společenství.
Členění vyhlášky:
ČÁST 1
I. Úvodní ustanovení (předmět úpravy, vymezení pojmů)
II. Programy dozoru, hlášení a epizootologická šetření
III. Podezření z výskytu aviární influenzy (opatření a dodatečná opatření na základě epizootologických šetření)
IV. Potvrzení výskytu aviární influenzy (opatření při výskytu HPAI a LPAI v hospodářstvích, v samostatných produkčních jednotkách a kontaktních hospodářstvích, ochranná a další pásma)
V. Čištění dezinfekce a repupulace
VI. Diagnostické postupy, diagnostická příručka a referenční laboratoře
VII. Očkování
VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST 2 Změna vyhlášky 299/2003
Příloha 1: Definice aviární influenzy
Příloha 2: Hlášení nákazy a dalších epizootických informací, které jsou povinny podávat členské státy
Příloha 3: Povolení k přepravě vajec z hospodářství
Příloha 4: Hlavní kritéria a rizikové faktory pro přijetí rozhodnutí o použití opatření
Příloha 5: Kritéria pro přijetí rozhodnutí o použití opatření v hospodářstvích ve vztahu k LPAI
Příloha 6: Zásady a postupy pro čištění, dezinfekci a ošetření hospodářství
Příloha 7: Referenční laboratoř Unie pro aviární influenzu
Příloha 8: Funkce a úkoly národní referenční laboratoře pro aviární influenzu
Příloha 9: Požadavky týkající se pohybu drůbeže, ptactva chovaného v zajetí a drůbežích produktů v souvislosti s nouzovým očkováním
Příloha 10: Kritéria pro pohotovostní plán.
Sbírka zákonů, 2007, č. 15.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down