Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších při použití přípravků na ochranu rostlin

Vyhláška 327/2012 Sb. s účinností od 1. listopadu 2012 nahrazuje dosavadní vyhlášku 327/2004 Sb. včetně změny vyhláškou 33/2012 Sb.

Vyhláška 327/2012 Sb. (ze dne 21. září 2012) o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která je vydána na základě zákona. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, zrušuje, nahrazuje a mění dosavadní vyhlášku 327/2004 Sb. ve znění vyhláška 33/2012 Sb. Vyhláška stanovuje podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a některých dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, a také způsob odběru vzorků.
Sbírka zákonů, 2012, č. 119 (rozeslána 3. října 2012)
 
 
 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *