23.10.2007 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhodnocení testů na protilátky proti BHV 1

Testy proběhly evropských národních referenčních laboratořích.

Bovinní herpesvirus 1 (BHV 1), který způsobuje infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR) a infekční pustulární vulvovaginitidu (IPV ), byl v některých členských zemích Evropské unie eradikován, v jiných eradikace probíhá, zatímco v dalších zemích neexistuje ani kontrolní program tohoto viru. Kromě toho je v některých státech prováděna vakcinace s markerovou vakcínou (DIVA, rozlišuje jedince vakcinovaného od infikovaného), což vede k užití nových testů. Existující rozdíly v nákazové situaci a kontrole brání volnému obchodu skotu a bovinních produktů v EU. Aby se dosáhlo harmonizace a standardizace všech testů prováděných v EU, byla vybrána tři standardní referenční séra, která byla akceptována OIE (Office International des Epizooties) a v roce 2001 byl zorganizován Evropský kruhový test BHV 1, kterého se zúčastnilo 12 národních referenčních laboratoří členských států EU. Tato akce byla zaměřena na vyhodnocení kvality různých testů na detekci protilátek BHV 1 v séru a mléce a vyhledání dalších referenčních vzorků. Z laboratoří různých zemích byl vybrán a připraven soubor vzorků mléka a sér. Lyofilizace a označení vzorků bylo provedeno v jedné laboratoři a odtud distribuováno v duplikátu pod odlišným číslem do 12 referenčních laboratoří. Každý soubor sér obsahoval tři referenční vzorky séra s protilátkami evropského bovinního herpesviru 1, vzorky sér přirozeně a experimentálně nakažených zvířat, vzorky sér zvířat vakcinovaných, vakcinovaných a posléze infikovaných a nenakažených. Účastníci kruhového testu byli přesně instruováni, jak zacházet se vzorky . Vzorky byly testovány na přítomnost protilátek proti BHV 1 ve virus neutralizačním testu (VNT), v gB-specifickém a gE-specifickém ELISA testu a v nepřímém ELISA testu. Touto srovnávací studií bylo zjištěno, že některé testy jsou pro detekci protilátek proti BHV 1 vhodnější než jiné. Nejcitlivějším testem pro sérum se ukázal test virus neutralizační a gB-specifický test, pro zjišťování protilátek v mléce byl nejvhodnější nepřímý ELISA test, což může být dáno odlišnými izotypy protilátek v mléce, jinou aviditou nebo pro mléko nevhodnou volbou testovacího systému. Pro metodiku VNT se nejlépe osvědčila inkubační doba 24h při teplotě 37 oC. Při použití gB-ELISA testů je lepší dávat přednost komerční formě setů, která je vysoce specifická a standardní. Hodnocení vzorků mléka by mělo být prováděno s obezřetností, protože lyofilizované vzorky mléka se těžko rozpouštějí a obtížně homogenizují. VNT, gB-ELISA a nepřímý ELISA test nemůže serologicky rozlišit vakcinované a infikované zvíře, což umožňuje pouze gE-ELISA. V dřívější práci bylo poukázáno na menší citlivost této metody způsobené nižší imunogenitou gE-glykoproteinu . V této práci nelze srovnávat citlivost gE-ELISA testu s ostatními třemi testy, protože zde byly hodnoceny odlišné soubory sér s různým ředěním a do porovnání nebyly zahrnuty výsledky testů sér zvířat vakcinovaných a zvířat nejprve vakcinovaných a pak nakažených. Nebyly ovšem pozorovány rozdíly mezi gE-ELISA komerčními sety a sety v sestavenými v laboratoři.
V této studii bylo prokázáno, že kromě jedné laboratoře je kvalita evropských národních referenčních laboratoří vyhovující. Stálé harmonizaci a standardizaci metod by mělo pomoci rozšíření počtu referenčních vzorků sér, a proto byly navrženy další čtyři vzorky. Díky praktickým problémům s kompletací a přípravou standardních vzorků mléka, které navíc nemohou být dlouho skladovány, nebylo doporučeno používání referenčních vzorků mléka pro detekci protilátek proti BHV 1.

Kramps J. A. ,Banks M., Beer M., Kerkhofs P., Perrin M., Wellenberg G. J., Van Oirschot J. T. Evaluation of tests for antibodies against bovine herpesvirus 1 performed in national reference laboratories in Europe. Vet Microb 2004;102:169-181.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down