07.02.2002 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyšetřování pod státní kontrolou je zárukou zdravotní nezávadnosti

Na příkladě sousedního Bavorska se potvrzuje naše obava z toho, jak by to mohlo dopadnout, kdyby státní veterinární dozor rezignoval na stoprocentní dohled nad vyšetřováním potravin živočišného původu. Státní veterinární správa ČR totiž nesouhlasila s tím, aby se u nás vyšetřování skotu na BSE stalo předmětem obchodu, vyšetřuje se pouze ve státních veterinárních ústavech.

V Bavorsku působí dvě státní laboratoře a 25 soukromých. Z nich jedna se sídlem v Pasově si zřídila pobočku u Norimberka, která ale nebyla zaregistrována a neměla akreditaci a její výsledky byly prezentovány, jakoby šly z Pasova. Tato filiálka od loňského července vyšetřila asi 39 500 vzorků, z toho přibližně 40 dubiózních (podezřelých) poslala k došetření do Pasova, kde byly potvrzeny jako negativní, ale už se je posléze při vyšetřování nepodařilo věrohodně doložit.
Celé vyšetřování dále probíhá, je mnoho nejasností, zjistilo se například, že maso pochybného původu je již v 1 750 tunách hamburgerů, z oceánu se má na příkaz spolkové vlády vrátit loď s hovězím do Asie. Bude se maso likvidovat? Kolik to bude stát? Jednotlivé spolkové země i spolková vláda budou mít o čem přemýšlet – proč připustili pod dojmem nabízených nižších cen k vyšetřování na BSE v takovém množství soukromé laboratoře. Způsobené škody mnohanásobně převýší případné úspory za vyšetření, pokud vůbec nějaké byly.To jsou otázky na které hledají v Německu odpovědi. Rovněž bude zajímavé, jak na tyto laboratoře dozírala německá státní referenční laboratoř pro BSE.
Státní veterinární správa ČR sleduje toto dění s politováním, z našeho hlediska však s jistým zadostiučiněním, že jsme nenásledovali německého příkladu a na BSE vyšetřujeme pouze ve třech státních veterinárních ústavech, v Praze, Jihlavě a Olomouci, z čehož vyplývá, že spotřebitelé mají stoprocentní jistotu, že vyšetřování je pod státní kontrolou.
Ještě je potřeba dodat, že do naší republiky se žádné hovězí ani výrobky z něj ze zemí EU, kde se BSE vyskytla, tudíž ani z Německa, dosud nesmějí dovážet. Dovézt lze ze Slovenska, a to maso z kusů mladších 30 měsíců, ze starších jedině po vyšetření, navíc slovenská veterinární správa garantuje, že je ze všech porážených kusů odstraňován a likvidován specifikovaný rizikový materiál (nervová tkáň), jako u nás. Na Slovensku vyšetřují na BSE jedině dva státní veterinární ústavy, jejichž úroveň je nám dobře známa.
Nicméně, pokud by se z EU dovoz povolil, tak Státní veterinární správa ČR vždy uvažovala jen o dovozu masa ze zvířat mladších, nikoli starších 30 měsíců, přestože se testují. Takže naši občané se nemusejí ničeho obávat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down