17.10.2019 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt a charakterizace izolátů Clostridium difficile v chovech prasat v ČR

Zouharová M., Bernardy J., Nedbalcová K., Krejčí j., Faldyna M. Výskyt a charakterizace izolátů Clostridium difficile v chovech prasat v ČR. Occurrence and characterization of Clostridium difficile isolates in pig breeds in the Czech Republic. Veterinářství 2019;69(10):671-675.

SOUHRN

 Článek podává přehled o výskytu Clostridium difficile (C. difficile) v českých chovech prasat. Tato anaerobní bakterie způsobuje průjmy zejména u novorozených selat. V průběhu let 2016 a 2017 bylo vyšetřeno 184 vzorků trusu sajících selat a jejich matek z 20 chovů v ČR. U deseti chovů byly zachyceny C. difficile u průjmujících selat. Všechny izoláty byly dále charakterizovány ribotypizací a toxinotypizací. Ribotypizace odhalila devět odlišných profilů, nejčastěji jsme zachytávali ribotypy 078 (30 izolátů ze tří chovů) a 033 (10 izolátů ze tří chovů). U izolátů C. difficile ribotypu 078 byly detekovány geny kódující toxin A, B a binární toxin CDT.  Izoláty ribotypu 033 nesly geny kódující toxin A a toxin CDT. U kmenů ribotypu 078, který u prasat dominuje po celém světě, byly popsány izoláty prasečí neodlišitelné od lidských a nelze tedy vyloučit jejich zoonotický potenciál.*

SUMMARY

The article gives an overview of the occurrence of Clostridium difficile (C. difficile) in Czech pig breeding. This anaerobic bacterium causes diarrhea especially in newborn piglets. During 2016 and 2017, 184 samples of sucking piglets and their mothers from 20 breeds in the Czech Republic were examined. In 10 farms C. difficile was detected in diarrhea of ​​piglets. All isolates were further characterized by ribotyping and toxinotyping. Ribotyping revealed 9 different profiles, most commonly collected ribotypes were 078 (30 isolates from three breeds) and 033 (10 isolates from three breeds). Genes encoding toxin A, B and binary toxin CDT were detected in isolates of C. difficile ribotype 078. Ribotype 033 isolates carried genes encoding toxin A and toxin CDT. In strains of ribotype 078 that dominate in the pigs worldwide, pig isolates indistinguishable from human isolates have been described and their zoonotic potential cannot be excluded.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down