03.06.2021 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt a význam mikroskopických hub v plástovém pylu včel

Vočadlová K., Čurn V. Výskyt a význam mikroskopických hub v plástovém pylu včel. Occurrence and meanings of microscopic fungi in hivestored pollen of honey bee. Veterinářství 2021;71(6):353-358.

SOUHRN

Zdraví včely medonosné a jiných opylovatelů je vzhledem k jejich funkci v produkci zemědělských plodin a udržení přirozených ekosystémů významným tématem nejen pro vědeckou společnost a včelaře. Z dosavadních studií je patrné, že zdraví včel je úzce spjato s jejich symbiotickými mikroorganismy. Tyto mikroorganismy jsou součástí střevní mikroflóry včel, mohou se ale také vyskytovat v úlovém prostředí, například v pylových zásobách. Vlastnosti plástového pylu (včelí chléb, perga) vytvářejí nepříznivé podmínky pro růst bakterií, mohou ale podporovat růst některých mikroskopických hub – vláknitých hub a kvasinek. Symbiotický vztah s mikroskopickými houbami byl popsán u řady hmyzích druhů, včetně některých druhů včel; jejich význam u včely medonosné ale dosud nebyl zcela objasněn. Vzhledem ke schopnosti mikroskopických hub produkovat velké množství biologicky aktivních látek mohla by jejich funkce spočívat v regulaci patogenních mikroorganismů v úlu. Kvasinky, vláknité houby a jejich spory také zřejmě mohou včelám sloužit jako zdroj živin.

SUMMARY

Honey bee and other insect pollinators health has been of great interest not only for scientists and beekeepers due to the fundamental function of these insects in the production of agricultural crops and maintenance of natural ecosystems. With the increasing number of studies, it is getting obvious that honey bee health is tightly associated with their symbiotic microorganisms. These microorganisms are part of honey bee gut microbiome, but they can also be present in the hive environment, e.g. pollen stores. The hive-stored pollen (bee bread) properties create the hostile conditions for bacterial growth, hence they might promote growth of some microscopic fungi – filamentous fungi and yeasts. Symbiotic relationship with microscopic fungi has been described in a whole range of insects, including some bee species; nonetheless their importance for honey bees has not been fully understood. Considering the ability of microscopic fungi to producea plethora of biologically active compounds, they might play a role in regulation of pathogenic microorganisms in hive. Yeasts, filamentous fungi and their spores may also serve as a source of nutrients for bees.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down