Výskyt Aujeszkyho choroby v Nizozemí

Nizozemí bude prohlášeno jako "prosté Aujeszkyho choroby" nejdříve v roce 2007.

V Nizozemí je snaha zavést v průběhu letošního roku povinnou vakcinaci proti Aujeszkyho chorobě. Zemědělské podniky budou muset vakcinaci provádět ještě minimálně do roku 2006, protože veterinární lékaři se obávají, že při rychlém ukončení vakcinace by mohla nákaza opětovně vzplanout. Nizozemsko bude tedy moci požádat o přidělení právního statutu „region prostý Aujeszkyho choroby“ nejdříve v roce 2007. Předtím nebude po dobu 12 měsíců již možno vakcinovat žádné zvíře. Nizozemští vývozci selat by ale naopak chtěli zavedení statutu co nejvíce urychlit, protože dosud musejí selata vyvážená do zemí prostých této choroby, např. do Německa, nechat serologicky vyšetřit a cena se pohybuje okolo 3 EUR na jedno zvíře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *