10.03.2023 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt giardií a kryptosporidií u dospělých ovcí a koz v České republice


Koudela B., Marková J. Výskyt giardií a kryptosporidií u dospělých ovcí a koz v České republice. Occurrence of giardia and cryptosporidia in adult sheep and goats in the Czech Republic. Veterinářství 2023;73(2):97-103.

SOUHRN
V jarních měsících v letech 2019 až 2021 jsme vyšetřili 436 individuálních vzorků trusu dospělých ovcí a 86 individuálních vzorků trusu dospělých koz z 21 chovů malých přežvýkavců na přítomnost cyst giardií a oocyst kryptosporidií. Pro detekci cyst giardií a oocyst kryptosporidií v trusu jsme použili flotační metodu za použití cukerného flotačního roztoku a stejné vzorky jsme vyšetřili pomocí přímé imunofluorescenční metody (Direct Immunofluorescence Assay, DFA). Flotační metodou jsme zjistili cysty giardií u 2,98 % (13/436) vyšetřovaných ovcí a 2,32 % (2/86) vyšetřovaných koz. Vyšetřením stejných vzorků trusu metodou DFA jsme zaznamenali cysty giardií u 17,43 % (76/436) vyšetřovaných ovcí a u 15,11 % (13/86) vyšetřovaných koz. Oocysty kryptosporidií jsme zjistili flotační metodou u 7,33 % (32/436) vyšetřovaných ovcí a 5,81 % (5/86) vyšetřovaných koz. Při vyšetření stejných vzorků metodou DFA jsme zaznamenali oocysty kryptosporidí u 20,64 % (90/436) vyšetřovaných ovcí a u 18,6 % (16/86) vyšetřovaných koz. Souběžné infekce oběma protozárními parazity byly pozorovány pouze při vyšetření metodou DFA u 2,52 % (11/436) ovcí a u 2,32 % (2/86) koz. Srovnání výsledků vyšetření trusu dvěma metodami potvrdilo význam výběru diagnostické metody pro koprologické vyšetření zaměřené na giardie a kryptosporidie u zvířat bez klinických příznaků infekce. Výsledky naší studie ukazují, že giardie a kryptosporidie jsou častými parazity v chovech malých přežvýkavců a mohou být potenciálním zdrojem zoonotických přenosů obou parazitů. Reálné riziko zoonotického přenosu giardií a kryptosporidií mezi malými přežvýkavci a člověkem by mělo být posouzeno molekulárně genetickou charakterizací izolátů získaných z chovů malých přežvýkavců v České republice.

SUMMARY
During the spring months of the years 2019 and 2021, individual fecal samples were collected from 436 adult sheep and 86 adult goats selected at random from 21 small ruminant herds in the Czech Republic. All fecal samples were examined for Giardia cysts and Cryprosporidium oocysts using sugar flotation technique and using direct immunofluorescent assay (DFA). Giardia cysts were detected in 2,98% (13/436) of the sheep and 2,32 % (2/86) of the goats using sugar flotation method. Examination of the same samples for Giardia cysts using DFA method resulted in Giardia prevalences 17,43% (76/436) in sheep and 15,11% (13/86) in goats. Cryptosporidium oocysts were detected in 7,33% (32/436) of the sheep and 5,81% (5/86) of the goats using sugar flotation method. Examination of the same samples for Cryptosporidium oocysts using DFA method resulted in Cryptosporidium prevalences 20,64% (90/436) in sheep and 18,60% (16/86) in goats. Concurrent infection with both protozoan parasites were detected using DFA method in 2,52% (11/436) of the sheep and 2,32% (2/86) of the goats. A comparison of the results of the examination by two methods confirmed the importance of choosing a diagnostic method for coprological examination focused on giardia and cryptosporidia in animals without clinical signs of infection. The results of our study show that Giardia and Cryptosporidium occur frequently on small ruminant farms. The real risk of zoonotic trasmission of Giardia and Cryptosporidium between small ruminants and humans should be assesed by molecular characterization of isolates obtained from small ruminant farms in the Czech Republic.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down