26.10.2022 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt mastitíd v produkčných chovoch dojníc s detekciou faktorov virulencie u stafylokokov

Zigo F., Illek J., Farkašová Z., Sedoi I., Halás Š., Arvaiová J. Výskyt mastitíd v produkčných chovoch dojníc
s detekciou faktorov virulencie u stafylokokov. Occurrence of mastitis in production farms of dairy
cows with detection of virulence factors in stahpylococci. Veterinářství 2022;72(10):580-588.

SOUHRN

Napriek stúpajúcemu zootechnickému zabezpečeniu prvovýroby mlieka, zápal mliečnej žľazy – mastitída naďalej zostáva v produkčných chovoch dojníc jedným z veľkých problémov, ktorý ovplyvňuje kvalitu a zdravotnú bezpečnosť mlieka. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť zdravotný stav mliečnej žľazy a identifikovať patogény vyvolávajúce mastitídu s určením ich faktorov virulencie u 960 dojníc v štyroch produkčných chovov lokaliazovaných na východnom Slovensku a Česku. Podľa zistení, boli najčastejšou príčinou intramamárnych infekcií u vyšetrených dojníc stafylokoky (59,1%), streptokoky (17,8%), E. coli (11,9%) a enterokoky (11,2%). Okrem hlavných patogénov vemena vrátane S. aureus, Str. uberis a Str. agalactiae, tvorili polovicu prípadov koaguláza-negatívne stafylokoky (KNS). Väčšina faktorov virulencie (produkcia hemolýzíov, želatinázy, biofilmu, schopnosť hydrolyzovať DNA a rezistencia na antibiotiká) bola zaznamenaná u S. aureus ako aj u KNS (S. chromogenes, S. warneri a S. xylosus), ktoré boli izolované z infikovaných dojníc s klinickou alebo perzistentnou mastitídou. Testované kmene S. aureus a KNS pomocou diskovej difúznej metódy vykazovali 70,0 % rezistenciu voči jednému alebo viacerým antibiotikám. Vzhľadom na vysokú rezistenciu voči β-laktámovým antibiotikám u dvoch izolátoch S. aureus a dvoch druhoch KNS izolovaných z odobratých vzoriek kravského mlieka bola potvrdená prítomnosť génu mecA, zodpovedného za rezistenciu na meticilín, ktorý predstavuje vážne komplikácie pri liečbe dojníc a zdravotné riziko pre konzumentov mlieka.

SUMMARY
Despite increasing zootechnical effort the inflammation of the mammary gland – mastitis remains a major problem in dairy cows that affects milk quality and health safety worldwide. The aim of the study was to evaluate the health of the mammary gland, to identify the pathogens causing mastitis and determinate their virulence factors in 960 dairy cows in four dairy farms located in eastern Slovakia and Czechia. Staphylococci (59.1%), streptococci (17.8%), E. coli (11.9%) and enterococci (11.2%) were the most frequent causes of mastitis in dairy cows, according to the findings of this study. Coagulase-negative staphylococci (CoNS), in addition to the main udder pathogens including S. aureus, S. uberis, and S. agalactiae, pose a serious concern to dairy animals. The majority of the virulence factors (production of hemolysins, gelatinase, biofilm, the ability to hydrolyze DNA, and resistance to antibiotics) were found in S. chromogenes, S. warneri, and S. xylosus, which were isolated from infected animals with clinical and chronic mastitis. Tested strains of S. aureus and CoNS by disk diffusion method showed 70.0% resistance to one or more antimicrobial classes from mastitic milk samples. Due to the high resistance to β-lactam-antibiotics in two isolates of S. aureus and two species of CoNS isolated from milk samples, the presence of a methicillin-resistant gene mecA poses serious complications for the treatment and a serious health risk to milk consumers.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down