Výskyt nízce patogenní aviární influenzy v Holandsku

To, že se na území ČR vyskytla aviární influenza (ptačí chřipka) naposledy před čtyřmi lety, a to vysoce patogenní H5N1 a dva roky na to i nízce patogenní a od té doby již nikoli, neznamená, že riziko neexistuje. Dne 25. března hlásí z Holandska výskyt nízce patogenní aviární influenzy subtypu H7 z provincie Zeeland, kde byla diagnostikována na hospodářství s volně ustájenými 127 500 slepicemi. Proto také Státní veterinární správa ČR připomíná chovatelům, že stále je na místě dbát biologické bezpečnosti chovů drůbeže. Ostatně to i vyplývá z platných veterinárních předpisů. Je možné tedy zopakovat: Sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě, tj. podezřelé úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky. A nezapomenout bránit kontaktu s volně žijícími zvířaty, tj. i ptáky. Státní veterinární správa ČR stále situaci monitoruje, inspektoři sledují chovy, a vyšetřují se i volně žijící ptáci. Zatím nic nenasvědčuje, že by nebezpečí hrozilo. Poslední výskyt, a to nízce patogenní ptačí chřipky byl u nás zaznamenán v roce 2009 v chovu divokých kachen určených k vypuštění do honitby v Jihočeském kraji a u hus na jižní Moravě. Na jaře loňského roku byl zaznamenán výskyt nízce patogenní aviární influenzy v Dánsku, vysoce patogenní pak v Rumunsku a Bulharsku. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *