10.02.2022 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Exokrinní pankreatická insuficience u papoušků

Barazorda Romero S., Pokorný J., Filipová A. Exokrinní pankreatická insuficience u papoušků. Exocrine pancreatic insufficiency in parrots. Veterinářství 2022;72(2):81-85.

SOUHRN
Poruchy slinivky břišní jsou u malých zvířat známé již dlouho a je pravděpodobné, že jejich výskyt u ptáků je častější, než je popsáno v literatuře. Diagnóza onemocnění pankreatu může být u ptačích pacientů náročná a stanovení primární etiologie může být ještě obtížnější. Chronický a recidivující zánět pankreatu může vést k atrofii významné části funkční tkáně pankreatu nebo k jejímu nahrazení pojivovou tkání. Tento stav vede k rozvoji exokrinní pankreatické insuficience a k nedostatečné sekreci enzymů nezbytných pro trávení živin. Klinické příznaky spojené s exokrinní pankreatickou insuficiencí jsou nespecifické a zahrnují steatoreu, hubnutí navzdory zachované chuti k příjmu potravy, polyfagii, koprofagii. Onemocnění je často diagnostikováno na základě klinických příznaků a pozitivní reakce na podpůrnou terapii. Následující článek prezentuje dva případy suspektní exokrinní pankreatické insuficience s nejasnou etiologií u papoušků vlnkovaných (Melopsittacus undulatus) a její terapie pomocí trávicích enzymů.

SUMMARY
Pancreatic disorders have long been known in small animals and are likely to be more common in birds than described in the literature. The diagnosis of pancreatic disease can be challenging in avian patients, and determining the primary etiology can be even more difficult. Chronic and recurrent inflammation of the pancreas may lead to atrophy of a significant portion of the functional tissue of tthe pancreas or to its replacement by connective tissue. This condition leads to the development of exocrine pancreatic insufficiency and insufficient secretion of enzymes necessary for digestion. Clinical signs associated with exocrine pancreatic insufficiency are non-specific and include steatorrhea, weight loss despite preserved appetite, polyphagia, coprophagy. The disease is often diagnosed on the basis of clinical signs and a positive response to supportive therapy. This article presents two cases of suspected exocrine pancreatic insufficiency with unclear etiology in budgerigars (Melopsittacus undulatus) and its therapy using digestive enzymes.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down