28.12.2021 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt Streptococcus suis v repopulovaných chovech prasat

Matiašovic J., Nedbalcová K., Žižlavský M., Fleischer P., Pokludová L., Zouharová M., Bernardy J., Šlosárková S. Výskyt Streptococcus suis v repopulovaných chovech prasat. Occurrence of Streptococcus suis on repopulated pig farms. Veterinářství 2021;71:723-728.

Streptococcus suis se stává v posledním desetiletí jedním z hlavních zdravotních problémů chovů prasat. Nejčastěji se vyskytuje u sajících a odstavených selat a obvykle je charakterizováno septikemií, akutní meningitidou, polyartritidou, polyserositidou, nebo bronchopneumonií. Představuje též riziko přenosu na člověka. Onemocnění vyniká zejména tam, kde byly odstraněny někdejší závažné choroby prasat úplnou obměnou chovaných zvířat. Cílem repopulací mělo být nejen vlastní snížení nákladů na léčbu, ale především využití růstového potenciálu zdravých zvířat. Vědecký tým Výzkumného ústavu veterinárního lékařství s dalšími spolupracovníky provedl studii, kde byly zkoumány sérotypy, sekvenční typy a antimikrobiální citlivost u 39 izolátů původců, získaných v průběhu posledních dvou let z orgánů nemocných prasat z vybraných 16 repopulovaných farem, rutinně léčených běžně používanými antimikrobiálními přípravky (s účinnou látkou tulatromycin a/nebo amoxicilin). Analýza odhalila rozmanitost odebraných izolátů s pravidelným výskytem více než tří sérotypů na farmu. Celkem se podařilo identifikovat 8 sérotypů. Nejčastějšími identifikovanými sérotypy byly sérotyp 1/2 a 7, každý v šesti izolátech, následovaný sérotypem 2 a 3 nalezeným u každého z pěti izolátů. Sedm izolátů nebylo typizovatelných pomocí multiplexní PCR a u třinácti izolátů jsme také našli sekvenční typ neznámého typu. Většina izolátů S. suis byla rezistentní na klindamycin (31), tetracyklin (29) a tilmikosin a tulatromycin (28), přičemž rezistence na tulatromycin byla podstatně častější, než bylo zjištěno monitorováním antimikrobiální rezistence v rámci Národního antibiotického programu (NAP). Na druhou stranu, s výjimkou dvou izolátů, které byly intermediárně citlivé na penicilin a ampicilin, byly všechny izoláty v repopulovaných chovech citlivé na tři testované podskupiny penicilinových antibiotik. Výsledky vzbuzují obavy související zejména s rutinní antimikrobiální léčbou nově narozených selat. Podrobnější analýza charakteristik S. suis v repopulovaných stádech ve střední Evropě dosud nebyla provedena.

SUMMARY
Streptococcus suis has become one of the main health problems of pig farming in the last decade. The disease is most common in suckling and weaned piglets and is usually characterized by septicemia, acute meningitis, polyarthritis, polyserositis, or bronchopneumonia. It also represents the risk of transmission to humans. The disease excels especially where the former serious diseases of pigs have been eliminated by a complete replacement of farmed animals. The goal of repopulations was not only to reduce the cost of treatment, but above all to utilize the growth potential of healthy animals. The research team of the Veterinary Research Institute with collaborators conducted a study examining serotypes, sequence types and antimicrobial susceptibility of 39 isolates of pathogens obtained in the last two years from organs of sick pigs from selected 16 repopulated farms routinely treated with commonly used antimicrobials (with the active substance tulatromycin and / or amoxicillin). The analysis revealed a diversity of collected isolates with regular occurrence of more than three serotypes per farm. A total of 8 different serotypes were identified. The most common serotypes identified were serotypes 1/2 and 7, each in six isolates, followed by serotypes 2 and 3 found in five isolates each. Seven isolates were not typable by multiplex PCR, and we also found an unknown sequence type in thirteen isolates. Most S. suis isolates were resistant to clindamycin (31), tetracycline (29), and tilmicosin and tulathromycin (28). Tulatromycin resistance in S. suis isolates was significantly more common than revealed antimicrobial resistance monitoring under the National Antibiotic Program (NAP). On the other hand, with the exception of two isolates that were intermediately sensitive to penicillin and ampicillin, all isolates in the repopulated farms were sensitive to the three subgroups of penicillin antibiotics tested. The results are of particular concern for routine antimicrobial treatment of newborn piglets. A more detailed analysis of S. suis characteristics in repopulated herds in Central Europe has not yet been performed.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down