01.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontrol Státního veterinárního dozoru

Zdravotní nezávadnost potravin uváděných na trh

Jednou ze zásadních priorit Státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad vznikem potravin živočišného původu i dozor nad zdravotní nezávadností výrobků uváděných na trh. Do míst určení, tj. kam směřují potraviny uvolněné na intrakomunitární trh před uvedením do oběhu, tj. do logistických center, popřípadě bouráren či zpracoven, míří několikrát do roka inspektoři krajských veterinárních správ. Přestože jde o výrobky z členských zemí a ze třetích zemí, které byly pohraničními veterinárními stanicemi na vnějších hranicích EU uvolněné, nacházíme nedostatky. Od počátku roku do konce října orgány SVS ČR zjistily ve 27 případech zásilky se závadami. Celkem šlo o zhruba 135 tun drůbežího masa, hovězího, vajec, mléka a mléčných výrobků, ryb, vepřového, medu a sušených střev ze zemí EU: Slovenska, Polska, Německa, Španělska, Litvy, Itálie a z nečlenských zemí Brazílie, Číny, Turecka a Pákistánu. Všechny zásilky byly buď vráceny, nebo neškodně odstraněny. Ve většině případů šlo o nedodržení ustanovení veterinární legislativy, která se týkají správného označování. Méně případů bylo zdravotní závadnosti, například šlo o kontaminované ryby z Číny, Turecka, vepřová střeva z Pákistánu.
Kromě „řádných“, rutinních, kontrol organizuje Státní veterinární správa mimořádné kontrolní akce. Do roka jich je několik a týkají celého sektoru veterinárního dozoru. Pokud jde o potraviny, soustřeďují se buď na jednotlivé komodity nebo na obchodování v rámci intrakomunitárního trhu, jako byly kontroly v místech určení ve dvou vlnách, a to od 1. 2. – 26. 2. a 1. 9. – 29. 10. Během těchto dvou mimořádných kontrolních akcí zjistili veterinární inspektoři v místech určení 30 zásilek se závadou a šlo o zásilky v množství zhruba 66 tun drůbežího masa, hovězího masa, vajec, mléka a mléčných výrobků, ryb a vepřového masa ze zemí EU, například z Polska, Belgie, Maďarska, Německa, Itálie, Slovenska, Nizozemí a Francie. Všechny zásilky byly buď vráceny, nebo neškodně odstraněny.
Pro obchodníky, u kterých byly zjištěny závady, jsou výsledky těchto kontrol varováním – sledovat doklady, sledovat certifikáty, v případě podezření kontaktovat kontrolní orgán. Samotné zjištění jim působí velké problémy, problémy s odesíláním zpět výrobci, popřípadě s neškodným odstraněním (tj. likvidací), nemluvě o finančních sankcích.
Z uvedeného je patrné, že takovýto „dvoufázový“ kontrolní systém státního veterinárního dozoru, pravidelný a cílený namátkový, je účinný a podle Milana Maleny, ústředního ředitle SVS ČR v něm budeme pokračovat.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down