03.09.2012 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití erytrocytárních indexů a polychromazie v diagnostice regenerativní anémie psů

Včasné rozlišení mezi anémií regenerativní a neregenerativní je důležitý diagnostický krok, který určuje další klinický postup a terapii anemických psů.

Regenerativní anémie je důsledkem destrukce erytrocytů (hemolýzy) nebo akutní ztráty krve. Neregenerativní anémie je spojena s mnoha chronickými nebo zánětlivými onemocněními, neoplaziemi, poruchami kostní dřeně nebo deficitem železa v dietě. Anémie z deficitu železa v důsledku chronických ztrát krve je variabilně regenerativní. Pokud jsou hypoxické stimuly dostatečně silné, rozvíjí se u anemických pacientů s normální funkcí kostní dřeně retikulocytóza. U pacientů s dysfunkční kostní dření nedochází k adekvátní odpovědi na anémii. Počet retikulocytů je zlatým standardem při klasifikaci anémie, retikulocytóza je znakem intenzivní erytropoezy v kostní dřeni. U zdravých neanemických zvířat je počet retikulocytů nižší než 60 – 65 tis/ml nebo tvoří přibližně 1 % erytrocytů. U anemických psů s regenerací jsou zvýšené počty retikulocytů zjišťovány 2 – 4 dny po stimulaci kostní dřeně erytropoetinem, vrchol je obvykle mezi 4. - 7. dnem a pokles počtu retikulocytů nastává za 2 až 3 týdny. Počet retikulocytů a odpovídající polychromazie by měly negativně korelovat se stupněm anémie. Monitoring počtu retikulocytů je nutný i pro sledování odpovědi na terapii anémie. Počet retikulocytů může být zjišťován manuálně hodnocením krevního nátěru nebo automatickými analyzátory. Většina hematologických analyzátorů zaznamenává i erytrocytární indexy MCH (mean cell hemoglobin, barevná hodnota erytrocytu), MCHC (mean cell hemoglobin concentration, koncentrace hemoglobinu v erytrocytu), MCV (mean cell volume, střední objem erytrocytu) a RDW (red blood cell distribution width, distribuční šíře erytrocytů). Retikulocyty jsou větší než zralé erytrocyty (makrocytární) a obsahují méně hemoglobinu (hypochromní). Regenerativní odpověď může vést k makrocytóze a hypochromii, pokud je počet retikulocytů dostatečný tak, aby ovlivnil celkové hodnoty. Mírnější retikulocytární odpověď indexy erytrocytů neovlivní a tak nemusí být odhalena. Cílem této studie bylo zjistit, zda je polychromazie v hodnocení regenerativní anémie přesnější než erytrocytární indexy.
Do studie bylo zařazeno 4387 výsledků anemických psů (hematokrit < 0,35) ve věku 6 měsíců až 24 let. Výsledky byly zaznamenány automatickým analyzátorem, a to včetně erytrocytárních indexů a počtu retikulocytů, hodnocením krevního nátěru byl určen stupeň polychromazie. Z analýzy byly vyloučeny výsledky od zástupců plemen s dědičnou makrocytózou (greyhound) nebo mikrocytózou (akita inu, shiba inu) a výsledky od psů mladších 6 měsíců. U 62,5 % byla zjištěna neregenerativní anémie, u 32,5 % regenerativní anémie. U 16,8 % pacientů s regenerativní anémií byla zjištěna makrocytární anémie, u 31,5 % hypochromní anémie a u 11,8 % makrocytární hypochromní anémie.
Makrocytóza (vysoký MCV) a hypochromie (nízká MCHC) mají při hodnocení regenerativní anémie nízkou senzitivitu (11 %), vysokou specificitu (98 %) a střední přesnost (70 %). Samotná polychromazie má přesnost 77 % a polychromazie společně s distribuční šíří erytrocytů má přesnost 79 %. Výsledky ukazují, že většina regenerativních anémií u psů není makrocytární a hypochromní. Polychromazie samotná nebo společně s hodnotou distribuční šíře erytrocytů je přesnějším ukazatelem regenerativní anémie než erytrocytární indexy. Pokud není k dispozici počet retikulocytů, měl by být u pacientů s anémií vyhodnocen i krevní nátěr pro zjištění polychromazie.
Hodges, J., Christopher, M. M. Diagnostic accuracy of using erythrocyte indices and polychromasia to identify regenerative anemia in dogs. JAVMA 2011;238:1452-1458.      
Přeložila MVDr. Simona Králová – Kovaříková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down