12.10.2022 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití fagolyzátu při terapiistafylokokových pyodermií u psů

Nepeřený, J., Vrzal V. Využití fagolyzátu při terapii stafylokokových pyodermií u psů. Veterinářství
2022;72(9):496-501.

SOUHRN
Pyodermie jsou jedním z nejčastějších kožních onemocnění psů a etiologickými činiteli jsou obvykle bakterie rodu Staphylococcus (S.), zejména S. pseudintermedius. Hlavním problémem při léčbě pyodermií je častá antibiotická rezistence původců, zejména zvyšující se frekvence multirezistentních a meticilin- rezistentních kmenů S. pseudintermedius (MRSP). Možnou náhradou antibiotické léčby by mohlo být podávání fagolyzátu, připraveného pomnožením specifického bakteriofága na hostitelské kultuře S. pseudintermedius. Výhodou terapeutického použití bakteriofágů je jejich baktericidní účinek, vysoká
specificita a bezpečnost. Testovaný přípravek, s prozatímním názvem BAKTERIOFÁG SI, obsahoval lyzát bakteriálních buněk hostitelské kultury, včetně kultivačního média, živé viriony specifického fága a konzervační látku merthiolát sodný (Thiomersal) v bezpečné koncentraci. Do testování bylo zahrnuto celkem 60 psů různého pohlaví, věku a plemenné příslušnosti s různými příznaky stafylokokové dermatitidy a pyodermie. Jejich předchozí terapie spočívala ve více či méně úspěšné systémové nebo lokální aplikaci širokospektrálních antibiotik. Testovaný přípravek byl aplikován subkutánně v postupně se zvyšujících dávkách po dobu 1 měsíce. Po zlepšení zdravotního stavu následovala udržovací terapie
s aplikací přípravku jednou týdně po dobu minimálně 3 měsíců nebo déle. Nežádoucí účinky spojené s aplikací přípravku (otok v místě aplikace, alergická reakce) se vyskytly pouze v ojedinělých případech. V téměř 74 % případů došlo po terapii k výraznému zmírnění klinických příznaků (hojení kožních lézí a snížení zánětu) a ke zlepšení pohody léčených zvířat.

SUMMARY
Pyoderma is one of the most common skin diseases of dogs and the etiological agents are usually bacteria of the genus Staphylococcus (S.), especially S. pseudintermedius. A major problem in the treatment of pyoderma is the frequent resistance of the causative agents to antibiotics, especially the increasing frequency of multidrug-resistant and methicillin-resistant S. pseudintermedius strains (MRSP). A possible substitution of the antibiotic treatment could be the administration of phagolysate, prepared by propagation of specific bacteriophage on a S. pseudintermedius host culture. The advantage of the therapeutic use of bacteriophages is their bactericidal effect, high specificity and safety. The tested preparation contains a host culture bacterial cells lysate, including culture medium, live virions of the specific phage and sodium merthiolate (Thiomersal) in a safe concentration as a preservative. A total of 60 dogs of different sexes, ages and breed affiliations with different symptoms of staphylococcal dermatitis and pyoderma have been included in the testing. Their previous therapy consisted of more or less successful systemic or local application of broad-spectrum antibiotics. The tested product was applied subcutaneously in gradually increasing doses over a period of 1 month. After improvement in health status, maintenance
therapy was followed by application of the product once a week for at least 3 months or longer. Adverse effects associated with the administration of the product (swelling at the site of application, allergic reaction) occurred only in isolated cases. In almost 74% of cases, there was a significant reduction in clinical signs (healing of skin lesions and reduction of inflammation) after therapy a nd an improvement in the well-being of the treated animals.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down