20.06.2019 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití inseminace v chovu dojeného plemene sánských koz

Hegedűšová Z., Holásek R., Wojdas M., Hlubek L. Využití inseminace v chovu dojeného plemene sánských koz. Use of insemination in milk breed Saanen Goats. Veterinářství 2019;69(6):381-383.

SOUHRN

Cílem práce bylo vyhodnocení úspěšnosti inseminace v provozních podmínkách chovu dojeného plemene sánských koz. V roce 2017 a 2018 bylo na farmě Krmelín provedeno celkem 238 inseminací. Režim ošetření zvířat byl založen na synchronizaci jejich pohlavního cyklu pomocí poševních tamponů Ovigest, indukci říje a ovulace aplikací prostaglandinu F2alfa a eCG Sergonu (500 UI). Inseminace byla provedena zmrazeným spermatem aparaturou firmy Minitube. V roce 2017 bylo provedeno celkem 198 inseminací, zabřezlo 94 koz, tj. 47,5 %. V roce 2018 bylo inseminováno 40 koz, z toho bylo zjištěno 21 březích, tj. 52,5 %. Zabřezávání po inseminaci zmrazeným spermatem je u koz řádově o 30 - 40% nižší po synchronizaci pohlavního cyklu a indukci říje než při spontánní říji v přirozené plemenitbě. Inseminace je však spolehlivou substituční metodou jak pro udržení současných plemenných linií, tak v zajištění dostatečné biologické proměnlivosti populace zvlášť u cenného plemenného materiálu v chovech koz.

 

 SUMMARY

The aim of presented work was the evaluation of successful insemination under working conditions of milk breed Saanen Goat. Over the period of 2017 to 2018 was performed overall 238 insemination on the farm Krmelín. Animal treatment regime was based on the synchronization of their sexual cycle using vaginal tampons Ovigest, heat induction and ovulation by application of prostaglandin F2alfa and eCG Sergon (500 UI). Insemination was performed by means of frozen semen apparature of the firm Minitube. In 2017 were practised 198 inseminations, 94 goats became pregnant, et. 47.5 %. In year 2018 were inseminated 40 goats, 21 out of them were pregnant, i.e. 52.5%. The conception after insemination using frozen semen is about 30–40% lower in goats after synchronization of the sexual cycle and heat induction than at spontaneous heat in natural breeding. However, insemination is a reliable substitute method either for maintenance of actual breeding lines, or providing sufficient biologic variability of population, especially in valuable breeding material in goat breeds.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down