22.09.2020 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití léčivých rostlin v terapii equinního astmatu

Alexová Š. Využití léčivých rostlin v terapii equinního astmatu. Veterinářství 2020;70(9):520-524.

SOUHRN

Cílem práce bylo posoudit vliv dlouhodobého podávání léčivých rostlin v krmné dávce u koní s potvrzenou diagnózou equinní astma a zhodnotit, zda u těchto koní dojde ke zmírnění projevu
klinických příznaků onemocnění, a současně také zhodnotit, zda tato terapie dokáže omezit použití specifické farmakoterapie. Do studie bylo zařazeno celkem 30 koní. Všichni koně kromě potvrzené
diagnózy splňovali další kritéria: vykazovali minimálně 12 měsíců před začátkem terapie ztížené dýchání a kašel, byli starší pěti let, nebyla u nich prokázána horečka a byli v minulosti minimálně jednou léčeni kortikosteroidy, na které zareagovali pozitivně. Studie probíhala po dobu dvanácti měsíců. Bylinná terapie zahrnovala použití dvou lékových forem, a to bylinného čaje a inhalační terapie. Koně byli po celou dobu pečlivě monitorováni pomocí kontrolních vyšetření. Po roční bylinné terapii přestalo vykazovat kašel devět koní. Ztížené dýchání se u koní začalo uklidňovat až po půlroční terapii. U 17 nemocných koní zmizel v průběhu terapie výtok z nozder. Snížil se také výskyt abdominálního dýchání, významné bylo zlepšení auskultačního nálezu a výživného stavu koní. Do pracovního využití se dokázalo vrátit šest koní. Použití léčivých rostlin se proto ukazuje při léčbě
tohoto onemocnění jako velmi užitečné a lze ho rozhodně doporučit.*

SUMMARY

The purpose of this presented study was to assess the effect of long-term herbs income in equine feeding ration with confirmed diagnosis of equine asthma and to evaluate whether these horses alleviate the clinical symptoms as well as judge if this therapy can control the use of specific pharmacotherapy. A total of 30 horses were included in the study. All these horses met the following criteria in addition to the confirmed diagnosis: they had difficulty in breathing and
coughing for at least 12 months before therapy, were older than five years, had no evidence of fever, and had been treated with at least once corticosteroid in the past, to which they had responded positively. The study continued for twelve months. Herbal therapy involved the use of
two dosage forms, herbal tea and inhalation therapy. The horses were carefully monitored all the times by means of control examinations. After one year of herbal therapy, 9 horses stopped coughing. Difficulty breathing in horses began to calm down after six months of therapy. In 17 sick horses, discharge from the nostrils disappeared during therapy. The occurrence of abdominal breathing also decreased, and the improvement of auscultation findings and the nutritional status
of horses were significant. Six horses manage to return to working use. The administration of herbal plants therefore appears to be most useful at the therapy of mentioned disease and can be strongly
recommended.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down