28.07.2022 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití lektinové histochemie k detekci xanthanové gumy v masných výrobcích

Bartlová M., Čaloudová J., Pospiech M. Využití lektinové histochemie k detekci xanthanové gumy
v masných výrobcích.
Veterinářství 2022;72(7):389-392.

SOUHRN
Xanthanová guma je aditivní látka, která se často přidává do potravin, jako jsou masné výrobky, mléčné výrobky, pekárenské výrobky, džusy nebo dresinky. Lektinová histochemie je metoda, která využívá vazby lektinů na specifické sacharidy. Pro průkaz xanthanové gumy byl použit lektin Narcissus pseudonarcissus. Pro tuto metodu byl stanoven detekční limit metody, 0,01 % v masných výrobcích. Metoda byla ověřena na 32 masných výrobcích zakoupených v tržní síti. Z těchto výrobků byly stanoveny další validační parametry – sensitivita a specificita. Sensitivita metody je 0,94 a specificita metody je 0,67.

SUMMARY
Xanthan gum is an additive that is often added to foods such as meat products, dairy products, bakery products, juices, or dressings. Lectin histochemistry is a method that uses the binding of lectins to specific carbohydrates. The lectin Narcissus pseudonarcissus was used for the detection of xanthan gum. The detection limit of the method for the detection of xanthan gum in meat products was set at 0.01%. The method was validated on 32 meat products obtained from the market. Additional validation parameters - sensitivity and specificity – were determined from these products. The sensitivity of the method is 0.94 and the specificity of the method is 0.67.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down