10.03.2023 | 05:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití metabolomiky pro hledánínových biomarkerů prokazujících zneužívání anabolických steroidůve výkrmu prasat

Šťastný K., Tošnerová K., Hodkovicová N., Skoupá K., Faldyna M., Nedbalcova K., Sládek Z. Využití metabolomiky
pro hledání nových biomarkerů prokazujících zneužívání anabolických steroidů ve výkrmu prasat. Use of metabolomics
to search for new biomarkers of anabolic steroids abuse in fattening pigs. Veterinářství 2023;73(2):89-96.

SOUHRN
Vzhledem k celosvětově narůstající produkci masa narůstá i nepovolené použití stimulátorů růstu v chovech hospodářských zvířat především za účelem dosažení vyšší účinnosti výkrmu. I s ohledem na legislativní zákaz použití hormonálně účinných látek v chovech zvířat určených pro konzum v rámci EU, je pravidelně zjišťována přítomnost reziduí těchto látek v mase hospodářských zvířat. Vývoj moderních detekčních metod z oblasti omik je nezbytný pro analýzu přítomnosti vlastních látek, ale především jejich metabolitů. Naše studie byla provedena na prasatech, kterým byl opakovaně intramuskulárně aplikován nandrolon, patřící do skupiny anabolických androgenních steroidů. Analýzy byly zaměřeny na studium farmakokinetiky tohoto steroidu, a dále na identifikaci a konfirmaci jeho hlavníchmetabolitů v moči a krevním séru. Doplňkovou histologickou analýzou byly detekovány změny v tkáni svalů a varlat.

SUMMARY
Due to the worldwide increasing production of meat, the unauthorised use of growth stimulators in livestock farming is increasing in order to achieve higher fattening efficiency, also. Even with regard to the legislative ban on the use of hormonally active substances in the breeding of animals intended for consumption within the EU, the presence of residues of these substances in the meat of farm animals is regularly detected. The development of modern detection methods from the field of omics is essential for the analysis of the presence of substances, but especially their metabolites. Our study was performed on pigs that were repeatedly intramuscularly injected with nandrolone, which belongs to the group of anabolic androgenic steroids. The analyses were focused on the study of the pharmacokinetics of this steroid, as well as on the identification and confirmation of its main metabolites in urine and blood serum. Additional histological analysis detected changes in muscle and testicular tissue.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down