12.10.2022 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití PureMilk testů při hodnocení mikrobiologické kvality mléka z mléčných automatů

Necidová L., Haruštiaková D., Krásenská L. Využití PureMilk testů při hodnocení mikrobiologické
kvality mléka z mléčných automatů. Veterinářství 2022;72(9):529-534.

SOUHRN
Cílem studie bylo zhodnotit mikrobiologickou kvalitu a bezpečnost syrového kravského mléka prodávaného prostřednictvím mléčných automatů v Brně a Kuřimi. Vzorky byly odebírány z 5 automatů v Brně a Kuřimi zásobovaných dvěma farmami. Celkem bylo v období od srpna 2017 do září 2021 odebráno 210 vzorků syrového kravského mléka. U vzorků byly s využitím PureMilk testu monitorovány bakterie Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Enterococcus faecalis. Metodami multiplex PCR (polymerázová řetězová reakce) byla u bakterií S. aureus detekována přítomnost genů sea–sej kódujících tvorbu enterotoxinů a u bakterií E. coli přítomnost genů stx1 a stx2 kódujících tvorbu shigatoxinů. S. aureus byl detekován u 41 vzorků (19,5 %). Legislativní limit pro počty S. aureus 500 KTJ/ml požadovaný vyhláškou č. 289/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl překročen u tří vzorků (7,3 %) ze 41 vzorků se záchytem S. aureus. Přítomnost genů pro produkci stafylokokových enterotoxinů (seb, seg a sei) byla prokázána u 12 vzorků (29,3 %). Z 210 vzorků byla přítomnost E. coli zjištěna v 61 vzorcích (29,0 %). Počet E. coli se v odebraných vzorcích pohyboval od 0 do 3,70 log KTJ/ml. Enterococcus faecalis byl zjištěn ve 140 vzorcích (66,7 %). Jeho počty se pohybovaly od 0 do 3,48 log KTJ/ml. Získané hodnoty byly statisticky porovnány mezi jednotlivými farmami i mléčnými automaty. U žádné ze sledovaných bakterií nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v souvislosti s počty v letním a zimním období.

SUMMARY
The aim of the study was to evaluate the microbiological quality and safety of raw cow's milk sold through
milk vending machines in Brno and Kuřim. Samples were taken from five vending machines in Brno and Kuřim supplied by two farms. A total of 210 raw cow's milk samples were taken between August 2017 and September 2021. Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Enterococcus faecalis were determined in the samples using the PureMilk test. The presence of sea–sej genes encoding enterotoxin production was detected in S. aureus bacteria and the presence of stx1 and stx2 genes encoding shigatoxin production was detected in E. coli bacteria by multiplex PCR (polymerase chain reaction). S. aureus was detected in 41 samples (19.5%). Legislative limit for S. aureus (500 CFU/ml) required by Decree No. 289/2007 Coll. as amended, was exceeded in three samples (7.3%). The presence of genes for the production of staphylococcal enterotoxins (seb, seg and sei) was demonstrated in 12 samples (29.3%). Ofthe 210 samples, the presence of E. coli was detected in 61 samples (29.0%). The number of E. coli in taken samples ranged from 0 to 3.70 log CFU/ml. Enterococcus faecalis was determined in 140 samples (66.7%). Its number ranged from 0 to 3.48 log CFU/ml. The obtained values were statistically compared between individual farms and milk vending machines. No statistically significant differences were found in any of the monitored bacteria in relation to the numbers in summer and winter.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down