15.10.2021 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití sérologického vyšetření dojnic při tlumení Johneho choroby

Fichtelová V., Králová A., Babák V., Kovařčík K. Využití sérologického vyšetření dojnic při tlumení Johneho choroby.  Use of serologic examination in dairy cows at the control of Johne´s disease. Veterinářství 2021;71(9):530-533.

SOUHRN

Ve třech chovech dojeného skotu infikovaných Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP), původcem Johneho choroby (paratuberkulóza), byla prováděna kontrolní opatření k tlumení této náka zy. Krávy byly opakovaně vyšetřovány ELISA testem každé období stání na sucho. Chovateli bylo dopo ručeno infikované ELISA-pozitivní krávy odstranit z chovu nejpozději na konci nadcházející laktace. Zároveň byla během telení přijata opatření ke snížení rizika přenosu infekce. Účinnost kontrolních opat ření byla testována pomocí počtu ELISA-pozitivních krav detekovaných během jednoho roku. Pokles trendu ELISA-pozitivních zvířat byl statisticky analyzován pomocí chí-kvadrát (χ2 ) testu. Ve všech třech chovech byl prokázán trend poklesu ELISA-pozitivních zvířat. V chovu č. 1 byl tento trend vyjádřen kon tinuálním poklesem počtu infikovaných krav. V chovu č. 2 a 3 byl v průběhu tlumení nákazy mezi 2. a 3. a 3. a 4. rokem pozorován mírný nárůst počtu ELISA-pozitivních zvířat. Toto zvýšení počtu detekovaných infikovaných zvířat je pravděpodobně důsledkem horších zoohygienických podmínek v chovech před zavedením kontrolních opatření zvyšující pravděpodobnost přenosu MAP na vnímavá zvířata. Zavedená kontrolní opatření účinně snižují počet ELISA-pozitivních zvířat v infikovaných chovech dojeného skotu.

SUMMARY

In three dairy herds infected by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP), the causative agent of Johne’s disease, control measures were implemented to reduce the infection. Dairy cows were repeatedly tested by ELISA in their dry off period. It was recommended to the farmers to remove ELISA positive infected cows from the herds at least at the end of current lactation. Concurrently, measures have been taken to reduce the transmission of infection during calving. The effectiveness of control measures was measured by the changes of number of ELISA-positive cow detected during one year. Trend of decreasing of ELISA-positive animals was statistically tested by chi-squared (χ2) test. The decreasing trend of ELISA-positive animals was proved in all three herds. This trend was represented in herd No. 1 by continuous decrease of number of infected cows. During control programme the decreasing trend od ELISA-positive animal was interrupted between years 2 and 3 and 3 and 4 in herds No 2 and 3, respectively, by moderate increase in the number of ELISA-positive animals. This increase in the number of infected animals detected may be due to the impaired zoohygienic conditions in these herds before to the introduction of MAP control measures increasing the likelihood of transmis sion of the infection to susceptible animals. The introduced control measures are efficient to reduce the number of ELISA-positive animals in infected dairy herds.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down