26.11.2022 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití termokamery při hodnoceníwelfare u zvířat – review

Kadlecová G. Využití termokamery při hodnocení welfare u zvířat – review. Veterinářství 2022;72(11):654-655.

SOUHRN
Welfare zvířat je spojeno s monitorováním faktorů, které zvířata negativně ovlivňují a působí jako spouštěče stresové reakce. Při hodnocení stresu jsou využívány neinvazivní metody sběru dat, které nemají negativní dopad na jedince v důsledku manipulace nebo bolestivých odběrů a které minimálně ovlivňují výsledky měření. Mezi tyto metody patří využití termokamery, která se řadí ke zcela bezkontaktní metodě hodnocení stresu či zdravotního stavu zvířat. Využití termokamery nevyžaduje fixaci jedince ani přímou manipulaci ze strany člověka a poskytuje okamžitá data o změnách povrchové teploty
během stresové reakce. S pomocí termokamery lze hodnotit dopad stresových faktorů na zvířata jako jsou podmínky ustájení nebo chovatelské zákroky, dále zdravotní stav a onemocnění projevující se zvýšenou teplotou povrchu, a to dříve, než jsou změny detekovány chovatelem či veterinárním lékařem. Využití termokamery v oblasti welfare je rozvíjející se metodou, která je vysoce citlivá při detekci změn povrchové teploty v důsledku stresu či onemocnění, je zcela v souladu s šetrným zacházením se zvířaty při výzkumu či diagnostice a dává k dispozici okamžitě výsledky měření.

SUMMARY

Animal welfare is connected with monitoring factors that negatively affect animals and cause stress reactions. Stress assessment uses non-invasive data collection methods that do not negatively affect animals due to handling or painful sampling, and that minimally affect the results. These methods include using a thermal camera, which is a complete distance method of stress assessment. The use of a thermal camera does not require fixation of the animal or direct manipulation by humans and provides data on surface temperature changes during an acute stress response. Using a thermal camera,
the impact of stress factors on animals such as housing conditions or husbandry interventions, as well as health conditions and diseases manifested by elevated surface temperatures can be assessed before they are detected by the breeder or veterinarian. The use of a thermal camera in welfare evaluation is an emerging method that is highly sensitive in detecting changes in surface temperature due to stress or disease, is fully consistent with the gentle treatment of animals in research or diagnostics, and for which measurement results are immediately available.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down