09.11.2021 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj úrovně zdraví skotu, prasat, ovcí a koz porážených na jatkách v období let 2010 až 2019

Ninčáková S., Večerek V., Válková L., Voslářová E., Kaluža M. Vývoj úrovně zdraví skotu, prasat, ovcí a koz porážených na jatkách v období let 2010 až 2019. Trends in health of cattle, pigs, sheep and goats slaughtered in slaughterhouses in the period from 2010 to 2019. Veterinářství 2021;71(11):641-645.

SOUHRN
Práce se zabývá úrovní zdraví skotu, prasat, ovcí a koz pocházejících z chovů v České republice a porážených na jatkách v České republice na základě výsledků veterinární prohlídky na jatkách v období 10 let. Úroveň zdraví byla vyjadřovaná jako tzv. PA index získaný podílem počtu nálezů k celkovému počtu zjišťování při veterinární prohlídce na jatkách násobený stem. Na základě porovnání počátku a konce sledovaného období bylo zjištěno, že došlo ke zlepšení úrovně zdraví u ovcí (2,28x), u jehňat (2,00x), koz (1,67x), prasnic (1,43x), jalovic (1,35x), býků (1,25x), krav (1,19x), telat (1,03x) a prasat ve výkrmu (1,03x). Naopak u selat bylo zjištěno zhoršení úrovně zdraví (2,71x).

SUMMARY
The study focused on the level of health of cattle, pigs, sheep and goats originating from farms in the Czech Republic and slaughtered in slaughterhouses in the Czech Republic on the basis of the results of a veterinary inspection in slaughterhouses during a 10-year period. The level of health was expressed as the so-called PA index obtained by the ratio of the number of findings to the total number of findings during the veterinary inspection at the slaughterhouse multiplied by one hundred. Based on a comparison between the beginning and the end of the monitored period, the level of health improved in sheep (2.28x), lambs (2.00x), goats (1.67x), sows (1.43x), heifers (1.35x), bulls (1.25x), cows (1.19x), calves (1.03x) and finisher pigs (1.03x). In contrast, a deterioration of health was found in piglets (2.71x).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down