Vývoz potravin živočišného původu

SVS vytváří podmínky pro produkci, zpracování a vývoz potravin

Pokud jde vývoz potravin živočišného původu, popřípadě živých zvířat, nemají naši „producenti“ velké problémy. Naše republika má díky úsilí Evropské komise i Státní veterinární správy ČR schválenou zeměmi Ruské federace celou řadu certifikátů pro vývoz veterinárního zboží. Navíc Státní veterinární správa ČR dojednala na bilaterální úrovni certifikáty pro některé další komodity živočišného původu.
Naši výrobci potravin i zemědělci o těchto skutečnostech jsou dostatečně obeznámeni. Nicméně upozorňujeme, že všichni vývozci se musí včas seznámit s platnými předpisy dotyčné země. Platí to pro všechny vývozy do třetích, tj. nečlenských zemí, i do států Ruské federace. Nyní jsou nově na našich webových stránkách uvedeny některé z předpisů na www.svscr.cz vpravo, pod odkazem „Důležité“ červeně, a to „Veterinární a hygienické předpisy Ruské federace“. Jedná se o předpisy a normy, které nám byly poskytnuty Federální službou pro veterinární a fytosanitární dozor Ruské federace.
Státní veterinární správa ČR se snaží našim zemědělcům i výrobcům a zpracovatelům tak, jak umožňují předpisy, vytvářet podmínky pro to, aby mohli uplatnit svou produkci na všech trzích, nejen na domácím, ale i na intrakomunitárním trhu, i na trzích nečlenských zemí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *