02.09.2002 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa a pohoda zvířat v technologických systémech pro produkci vajec

Tiller H. Nutrition and Animal welfare in egg production systems. Proceedings of the 13th European Symposium on Poultry Nutrition and Ascites Workshop, Blankenberg; World´s Poultry Science Association 2001.

V zemích jako Velká Británie, Dánsko, Nizozemí, Francie a Německo vzrůstá počet alternativních typů chovu nosnic. Produkce vajec v těchto systémech ustájení s sebou přináší problémy spojené s otázkami nevybalancované krmné dávky. Jak prokázaly výsledky terénních experimentů zaměřených na porovnání délky snášky, mortality, celkového množství snesených vajec, množství krmiva na jedno vejce, nemohou alternativní systémy konkurovat hodnotám dosahovaným v klecových bateriích.
V práci je zpracován přehled specifických problémů souvisejících se zaváděním alternativních technologických systémů v chovech nosnic.
Ze specifických otázek porovnávajících alternativní a klecové systémy autor uvádí:
1. Klování peří – jeden z klíčových problémů chovu nosnic na hluboké podestýlce, který může přejít až v poškození kůže, kdy takto poraněná zvířata jsou často uklována k smrti. V této části se autor zabývá otázkami vlivu výživy na incidenci klování peří a kanibalismu. Zaměřuje pozornost na vliv množství proteinů včetně aminokyselin a mikroprvků v krmné dávce na kvalitu peří nosnic a frekvenci výskytu kanibalismu. Za významný faktor považuje rovněž strukturu (granule, kašovitá konsistence) krmné dávky.
2. Nevhodná kvalita podestýlky je významným faktorem zdravotní nezávadnosti a úrovně čistoty produkovaných vajec. Nevyrovnanost elektrolytů (Na, K, Cl) může způsobovat problémy v podestýlkových systémech ustájení. Přebytek elektrolytů v krmné dávce nebo v napájecí vodě změní v první fázi potřebu vody k udržení osmolarity. Zvýšený příjem vody současně vyvolá její zvýšené vylučování. To se projeví zvýšením vlhkosti trusu, což negativně ovlivňuje nejen kvalitu podestýlky, ale i stájového klimatu.
3. E. coli infekce a parazitární onemocnění (kokcidióza, askaridóza, roztoči) vykazují v alternativních systémech chovu nosnic vyšší frekvenci výskytu. Zásadním problémem udržení dobrého zdravotního stavu nosnic v alternativních systémech chovu je jejich kontakt s trusem. Epizootologická rizika spojená s přenosem onemocnění mezi ustájenými nosnicemi jsou vyšší v případě ustájení více věkových kategorií nosnic v jednom ustájovacím prostoru. Preventivním opatřením může být turnusový systém chovu

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down