16.09.2002 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa pštrosů příčinou mikrognacie

Perelman B., Fucks D., Heller D., Schonfeld M. Nutrition related micrognathia in ostriches. Isr J Vet Med 2001;56:135-140.

Komerční farmy pštrosů existují v Izraeli již 20 let. Během tohoto období bylo dosaženo v řízení chovu, výživě, inkubaci a líhnutí velmi dobrých výsledků a dnes je Izrael považován po jižní Africe za druhého největšího výrobce pštrosů ve světě. Ekonomická situace v roce 1998 donutila některé farmy snížit ceny masa na minimum; nedostatek financí rovněž ovlivnil kvalitu krmiva. V tomtéž roce došlo během chovné sezóny k významnému poklesu líhnivosti.
Největší pokles byl pozorován u inkubovaných vajec jedné farmy, kde u mnoha uhynulých embryí byla zjištěna deformace končetin a těžká mikrognacie spodní čelisti (farma Negev, Izrael). U vajec z jiných pštrosích farem líhnoucích se ve stejném období a ve stejných líhních tyto problémy nebyly. Vejce na všech farmách měly stejný genetický základ.
Inkubace (42 dnů při teplotě 36 0C a relativní vlhkosti 30 %) a líheň všech vajec importovaných z různých lokalit probíhala stejně jako v předchozích sezónách, v komerční farmě za použití moderní přístrojové techniky s přesnou elektronickou kontrolou. Líheň byla při rutinním osvětlení a pravidelné prohlídce vajec monitorována.
Jediný rozdíl spočíval v krmivu bez příměsi vitaminů a minerálních látek (sušená rostlinná vláknina, siláž, zrno). Ptáci tohoto hejna byli krmeni stejným krmivem, bez možnosti výběhu a využití přirozené vegetace během sezóny (od ledna do září). Vysvětlení tohoto neobvyklého a prvního publikovaného případu mikrognacie spojeného s nutričním deficitem rodičovského hejna spočívalo v rozboru krmné dávky pštrosů a ve stanovení makro a mikroelementů ve žloutku a v játrech uhynulých embryí.
U postižených jedinců byl prokázán v játrech embryí nedostatek makro- a mikroelementů, které souvisí s vývojem svaloviny skeletu – Ca, Cr, Cu, Mg, Mn, Zn a Si.
Mikrognacie u ptáků a drůbeže patří k velmi vzácně diagnostikovaným poruchám, které mohou mít dědičný původ, mohou být vyvolány karencí vitaminů a minerálních látek anebo nevhodnou inkubací. Poněvadž stejní pštrosi produkovali v předchozích letech zdravé potomky, pravděpodobnost dědičně podmíněných nebo získaných vad byla vyloučena.
Příčinou poklesu líhnivosti vyvolané vysokou mortalitou embryí ke konci inkubačního procesu, mikrognacie a výskytu krátkých a zakřivených tarzálních a metatarzálních kostí končetin byl deficit a imbalance vitaminů a minerálií.

MVDr. Irena Sekaninová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down