Výživa psů a koček s akutní pankreatitidou

Akutní pankreatitida (AP) se u psů a koček vyskytuje běžně. Často se jedná o onemocnění mírné, které samo odezní. V některých případech se však mohou rozvinout vážné systémové komplikace, které mohou způsobit smrt.

 

  Mortalita u psů s vážnou AP se pohybuje v rozmezí 27–42 %. Terapie AP je převážně podpůrná. Tradiční bylo odejmutí krmiva, což mělo omezit pankreatickou autodigesci díky snížení stimulace pankreatu a uvolňování enzymů. To se však ukazuje jako neodůvodněné. Nedostatek enterální výživy může vést ke snížení normální střevní motility, atrofii klků, narušení lokální produkce imunoglobulinů a žlučových solí s následným porušením normální bakteriální flóry a bariérové funkce střeva.

Výživa u lidí s AP hraje zásadní roli. Po mnoho let byla standardní terapií parenterální výživa (PV) na základě předpokladu, že enterální výživa (EV) stimuluje pankreatickou sekreci a tak zhoršuje zánětlivou reakci a zpomaluje uzdravení. Nicméně nové studie ukazují, že EV je pacienty nejen dobře snášená, ale také bezpečnější a spojena s nižším množstvím komplikací než PV. Použití EV u lidí je také spojeno s kratší hospitalizací, nižší morbiditou a celkovými náklady na léčbu.

Ve veterinární medicíně je dobře známo, že během vážných onemocnění střevo hraje důležitou roli a pokud je to možné, preferuje se EV před PV. Podle posledních studií se ukazuje, že i u veterinárních pacientů s akutní pankreatitidou je EV bezpečná, účinná a dobře tolerovaná. Navíc je levnější a pomáhá udržovat činnost střevní sliznice. U psů a koček s AP by mělo dojít k zahájení infuzní terapie, úpravě acidobazické a elektrolytové nerovnováhy a podání analgetik a antiemetik. S krmením by se mělo začít během 48 hodin od diagnózy, v případě více než pětidenní anorexie ihned. Krmení by mělo být podáváno perorálně nebo pomocí sondy (nasogastrické, nasoezofageální, jejunální nebo ezofagostomické). Pokud je krmení tolerováno, měla by být psům podávána lehce stravitelná dieta se středním obsahem tuků (4–6 g tuku/100 kcal). V případě hypertriglyceridemie se doporučuje podávat nízkotučná dieta (2,5–3 g tuku/100 kcal). U koček není restrikce tuku nezbytná. Doporučuje se podávat dieta s vyšším obsahem bílkovin (7–8 g/100 kcal). Pokud i navzdory terapii zvracení přetrvává, je indikovaná výživa parenterální, složená z aminokyselin, glukózy a lipidů. U těchto pacientů by se měla opakovaně zkoušet tolerance enterální výživy.*  

Jensen, K. B., Chan, D. L. Nutritional management of acute pancreatitis in dogs and cats. J Vet Emerg Crit Care 2014;24:240-250.

 

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *