Výzkum dopadu produkce drůbeže na prostředí

Společný výzkumný projekt Anglie, Skotska a Severního Irska má vyhodnotit dopady různých systémů produkce brojlerů a vajec na životní prostředí.

Tříletý projekt podporovaný vládními zemědělskými odbory Anglie, Skotska a Severního Irska se má zabývat dopady různých systémů produkce brojlerů a vajec na životní prostředí. Výzkumníci mají vyhodnotit, jaké postupy by se měly aplikovat, aby dopady na prostředí byly menší. Měly by se zkoumat vlivy krmiv, forem chovu a nových technologií.
Partnery jsou univerzity v Newcastlu, Cranfieldu a Nottinghamu, producenti společnosti Marfrig (Moy Park, O’Kane Poultry, Noble Foods, Aviagen, Harbro, DSM), řetězec Waitrose, dále Asociace se zaměřením na úpravy půdy a Národní unie farmářů v Anglii.
Jedním z hlavních výstupů má být vývoj nástrojů, které by umožnily odhad dopadu chovu drůbeže na prostředí a vývoj modelů se změněnými produkčními systémy a technologiemi. Projekt by měl využívat metody virtuálního modelování pro zjištění dopadu během celého potravinového řetězce (Lifecycle Assessment).
Prvním krokem má být analýza produkční výkonnosti (produkce brojlerů i vajec) v různých systémech. Druhým krokem nalezení variant pro snížení dopadu na prostředí.
Počítá se např. s prověřením vlivu náhrady importované sóji domácími bílkovinnými zdroji nebo zvýšení energetické účinnosti zavedením tepelných výměníků a jiných nových technologií.

EU Food Law, 2012, č. 519, s. 16

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *