Výzkumný ústav veterinárního lékařství oslavil šedesát let své existence

Dne 15. září 2015 proběhly ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně oslavy šedesátého výročí jeho založení. Slavnostního setkání se zúčastnili zástupci vlády, ministerstva zemědělství, ostatních resortních výzkumných ústavů, profesních chovatelských organizací a vysokých škol.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) byl zřízen díky aktivitám tehdejší Československé akademie zemědělských věd v září 1955. Cílem oslav bylo přítomným posluchačům připomenout historické vědecké úspěchy, které se uplatnily např. při tlumení ekonomicky závažných chorob hospodářských zvířat a představit současné výsledky výzkumu, a to jak základního, tak i aplikovaného charakteru, které nacházejí uplatnění v zemědělské a veterinární praxi. 

Významným milníkem byl rok 2007, kdy se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí. Postupně se modernizovala laboratorní technika, byla rekonstruována a modernizována pitevna a experimentální porážka. Na rekonstrukci experimentálních stájí navázala rekonstrukce administrativního pavilonu, akreditovaných laboratoří a některých dalších laboratoří. Zásadním investičním počinem byla rekonstrukce Sbírky zoopatogenních mikroorganismů a vybudování zcela nové mikrobiologické laboratoře pro práci s nebezpečnými bakteriálními a virovými patogeny na úrovni zabezpečení BL3. Výrazný pokrok v modernizaci infrastruktury byl učiněn díky projektu Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně (AdmireVet) a účastí na společném projektu Středoevropského technologického institutu – CEITEC.

Od roku 2013 je VÚVeL tvořen sedmi vědeckými odděleními – virologie, bakteriologie, imunologie, bezpečnost potravin a krmiv, genetika a reprodukce, chemie a toxikologie a farmakologie a imunoterapie. Působí tu dvě referenční laboratoře OIE – pro paratuberkulózu a aviární tuberkulózu, dvě národní referenční laboratoře – pro koliinfekce a pro virové choroby ryb a osm metodických a konzultačních center.

Kromě studia infekčních chorob se ústav podílí na řešení problematiky neinfekčních nemocí zvířat, produkční a preventivní medicíny, antimikrobní rezistence, vývoji vakcín, potravinové soběstačnosti, bezpečnosti potravin, ekonomice chovu hospodářských zvířat a jejich welfare. To jsou témata, na jejichž řešení se VÚVeL chce podílet i nadále. K 60. výročí založení VÚVeL byla vydána publikace popisující život ústavu od událostí, které předcházely jeho založení v roce 1955 až po současnost.*

Další informace najdete v říjnovém čísle časopisu Veterinářství.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *