08.04.2022 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam a riziká kastrácie v prevencii a starostlivosti o onkologických pacientov

Jureková M., Škor O. Význam a riziká kastrácie v prevencii a starostlivosti o onkologických pacientov. The importance and risks of castration in the prevention and care of cancer patients. Veterinární klinika 2022;19(2):58-60.

SOUHRN

Kastrácia a jej načasovanie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení je veľmi aktuálna téma, na ktorú sa, s posunom veterinárnej medicíny, snažia lekári hľadať odpoveď pomocou mnohých výskumov a poznatkov. Tento článok predostrie niektoré výsledky a závery veterinárnych výskumov z celého sveta, ako aj najčastejšie sa riešené onkologické ochorenia. V neposlednom rade sa pozrieme na to, aké faktory a akým spôsobom môžu ovplyvňovať vznik týchto ochorení a prečo je dôležité pristupovať ku každému pacientovi individuálne, keď berieme ohľad na koreláciu kastrácie a onkologických ochorení.

SUMMARY

Neutering and its timing in relation to the incidence of cancer is a very topical issue that, with the advances in veterinary medicine, doctors are trying to find an answer to with the help of a lot of research and knowledge. This article will present some of the results and conclusions of veterinary research from around the world as well as the most commonly addressed oncologic diseases. Last but not least, we will look at what factors and how they may influence the development of these diseases and why it is important to treat each patient individually when considering the correlation between neutering and oncological diseases.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down