19.06.2020 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam interakce patogenů a mikrobiomu včel s pesticidy

SOUHRN
Erban T., Markovič M., Sopko B. Význam interakce patogenů a mikrobiomu včel s pesticidy. The importance of honey bee pathogens and microbiome interaction with pesticides. Veterinářství 2020;70(6):365-372.

SOUHRN

Včela medonosná je nejdůležitějším opylovatelem zemědělských plodin. Její význam, i když z ekonomického hlediska méně důležitý, je však také v produkci včelích produktů, jako je med, vosk, jed či propolis. Včelstva jsou vystavena působení řady patogenů, v jejichž čele stojí parazitický roztoč Varroa destructor přenášející viry. Kombinace varoázy a rozvinuté virové infekce má fatální důsledky nejen pro jednotlivá včelstva, ale i celé včelnice. Dalšími významnými chorobami včel jsou nosemóza, hniloba včelího plodu a mor včelího plodu. Včely jsou však zejména při opylování hospodářských plodin vystaveny působení spektru pesticidů. Pesticidy představují pro včely potenciální riziko a mohou způsobit také akutní otravy. Nebezpečnější se však jeví poněkud skrytý chronický efekt subletálního charakteru. Ještě větší riziko představují směsi pesticidů, kdy se v určitých kombinacích může efekt pesticidů výrazně zvyšovat. Pokud je takovým pesticidem nebo mixem pesticidů včelstvo kontaminované, může docházet nepozorovaně k jeho slábnutí a zvyšování náchylnosti k patogenům. Pesticidy mohou navíc ovlivňovat symbiotické bakterie (bakteriální mikrobiom včel), které jsou zásadní pro výživu, fyziologii i imunitu včel. Výzkum ukazuje, že ve včelách dochází nejen k interakci mezi různými pesticidy a patogeny, ale i mezi pesticidy a symbiotickými organismy. Studium zohledňující všechny tyto faktory může ukázat pravé nebezpečí vyplývající z různých interakcí. Nutno však zdůraznit, že je potřeba zohledňovat reálné dávky pesticidů, se kterými se včely setkají.

SUMMARY

Honey bee has been found to be the most important pollinator of crops. Economic value of pollination services provided by honey bees exceeds bee products such as honey, wax, venom, and propolis. Honey bee colonies suffering from various pathogens; however, major threat is considered the parasitic mite, Varroa destructor, that transmits viruses.

A combination of varroasis and viral infection is often fatal to individual colonies and apiaries. Important diseases of honey bees are also nosemosis, European foulbrood and American foulbrood. Bees are exposed to a diverse array of pesticides mainly during the pollination of crops. Pesticides represent potential danger to bees and can cause acute poisonings. More dangerous is a hidden chronic effect of poisoning by sublethal doses. Highly hazardous can be considered exposure to mixes of pesticides because of synergic and/or additive effects. Pesticide exposure can result in increased susceptibility to pathogens. In addition, pesticides can impact symbiotic bacteria (bacterial microbiome of honey bees), the essential component of honey bee nutrition, physiology and immunity. Research indicated that in the bees’ bodies occur interactions among various pesticides, pathogens and symbionts. Future research focusing on mechanisms of interactions of these various factors is necessary to elucidate the real danger. It is also important to stress out that it is necessary to reflect field realistic doses of pesticides in the experiments.*

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down