15.06.2023 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam medu pro zdraví a rezistenci včel vůči patogenům

Hoštičková I., Mráz P., Hýbl M., Vočadlová K. Význam medu pro zdraví a rezistenci včel vůči patogenům. The importance of honey for the health and resistance of honeybees to pathogens. Veterinářství 2023;73(6):353-357.

SOUHRN
Kvalita výživy včel je zásadně ovlivněna dostupností a diverzitou potravních zdrojů, které jsou důležité nejen jako zdroje sacharidů, proteinů a lipidů, ale také fytochemikálií. Tyto rostlinné biologicky aktivní látky jsou významné pro imunitu a odolnost vůči různým stresorům. Vhodná potrava totiž nepokrývá pouze potřeby jedince, ale zajišťuje také imunokompetenci včelstva jako celku. Omezená rostlinná diverzita a nahrazování medu a pylu cukernými a proteinovými náhražkami může mít velmi zásadní negativní vliv na včelstvo. Lepší pochopení významu fytochemikálií ve výživě včel by mohlo být zásadním krokem ke zlepšení výživy a tedy i zdravotního stavu chovaných včelstev.*

SUMMARY
The availability and diversity of food sources affect the quality of bee nutrition important not only as sources of carbohydrates, proteins and lipids, but also phytochemicals. These biologically active compounds from plants are important for immunity and resistance to various stressors. Indeed, optimal nutrition covers the needs of the individuals, but also ensures the immunocompetence of the whole colony. Limited plant diversity and the replacement of honey and pollen with sugar and protein substitutes can have a significant negative impact on the colony. Better understanding of the importance of phytochemicals in honey bee diet would be a major step towards improving the nutrition and therefore the health of the colony.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down