13.04.2022 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam zkrmování hmyzímoučky u kuřat

Chodová D., Tůmová E. Význam zkrmování hmyzí moučky u kuřat. The importance of feeding insect meal in chickens. Veterinářství 2022;72(4):228-231.

SOUHRN
Hmyzí moučka je možným alternativním zdrojem proteinu ve výživě drůbeže, zejména kuřat. Cílem práce bylo porovnat užitkovost, jatečné parametry a kvalitu masa kohoutů krmených krmnou směsí s 3% přídavkem hmyzí moučky a kontrolní skupinou krmenou komerční krmnou směsí pro výkrm kuřat. Krmivo a voda byly dostupné po celou dobu ad libitum. Kohouti byli vykrmováni za standardních podmínek na podestýlce do 35 dnů věku, kdy z každé skupiny bylo náhodně vybráno deset kohoutů pro porážku. Růst byl přídavkem hmyzí moučky snížen (P = 0,034) a také konečná porážková hmotnost byla u experimentální skupiny nižší (P = 0,033). Navíc mortalita byla u skupiny krmené s přídavkem hmyzí moučky vyšší (P = 0,050) než u skupiny kontrolní. Základní jatečné parametry nebyly hmyzí moučkou ovlivněny. Z parametrů kvality masa moučka z larev bráněnky snížila hodnotu pH (P = 0,004), ale bez detekovaných vad masa. Na druhou stranu alternativní zdroj proteinu zlepšil vaznost masa (P = 0,031).*

SUMMARY
Insect meal is an alternative protein source in the diet of poultry, especially chickens. The aim of the study was to evaluate the effect of 3% insect meal inclusion on performance, carcass parameters and meat quality of cockerels. The roosters were fattened under standard microclimate conditions on litter until 35 days of age, at which time 10 cockerels for slaughter from each group were randomly selected. Growth was reduced by the insect meal inclusion (P = 0.034) and also the final slaughter weight was lower in the experimental group (P = 0.033). In addition, mortality was higher in the group with insect meal inclusion (P = 0.050) than in the control group. The basic carcass parameters were not affected by the insect meal. From the meat quality parameters, the larvae meal reduced the pH value (P = 0.004), but without detected meat defects like PSE. On the other hand, the alternative protein source improved water holding capacity (P = 0.031).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down