20.05.2024 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Významné parametry diagnostiky a terapie pacientů s tumory mléčné žlázy

Golis M., Pírková I., Dvořáková R., Kotlíková D., Jonášiová M., Angelová A., Lorenzová J. Významné parametry diagnostiky a terapie pacientů s tumory mléčné žlázy. Veterinářství 2024;74(5):257-266.

SOUHRN
Feny s tumory mléčné žlázy (TMŽ) zaujímají podstatnou část onkologických pacientů, kteří si vyžadují naši pozornost. Ta je kladena zejména na důslednou diagnostiku nezbytnou ke stanovení prognózy a optimálního terapeutického plánu. Za klíčové považujeme dobrou znalost a pochopení problematiky TMŽ. K možnostem diagnostiky TMŽ standardně patří zobrazovací metody (rentgenologické nebo ultrasonografické vyšetření), biopsie, ale i v humánní medicíně hojně využívaná lymfoscintigrafie. K přesné klasifikaci tumoru nám může napomoci imunofenotypizace pomocí imunohistochemie
a imunofluorescence a stanovení nádorových biomarkerů. Za zlatý standard terapie je i nadále považováno chirurgické řešení, které lze v indikovaných případech doplnit o adjuvantní léčbu. S přibývajícími poznatky přichází nové metody, které nám umožní lépe definovat biologické chování daného tumoru a určit prognózu onemocnění.

Klíčová slova: tumory, mléčná žláza, fenotypizace, markery buněk, biopsie, cytologie

SUMMARY
Bitches with mammary gland tumors form a significant part of oncology patients who require our attention. The focus should be placed primarily on rigorous diagnostics necessary to determine prognosis and optimal therapy. We consider good knowledge of the problematics of mammary glands tumors to be the key. The standard diagnostic options for tumors of mammary gland include diagnostic imaging (X-ray or sonography), biopsies, and in human medicine widely used lymphoscintigraphy. Immunophenotyping using immunohistochemistry and immunofluorescence, and determining tumor biomarkers can further help to classify mammary gland tumors. Surgery is still considered gold standard in therapy. This could be in indicated cases supplemented with adjuvant therapy. With increasing knowledge come new methods, which will help us to better define biological behaviour of a given tumor and determine the prognosis of the disease.

Keywords: tumors, mammary gland, phenotyping, cell markers, biopsy, cytology*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down