29.09.2010 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzdělávací projekt propojující fyziologii a medicínu

VFU Brno

V květnu 2010 byl úspěšně završen první ze čtyř cyklů vzdělávacího projektu nesoucího název „Od fyziologie k medicíně“ – integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe, který je otevřen jak pro studenty VŠ, tak studenty z řad SŠ, jejich pedagogy a začínající pracovníky vědy a výzkumu především v biomedicínských oborech. Nyní se účastníci mohou registrovat do druhé části projektu, jehož soubor přednášek, seminářů a exkurzí právě startuje.
Soubor vzdělávacích kurzů je pořádán Ústavem fyziologie Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Veterinárně-medicínskou univerzitou ve Vídni a dalšími pracovišti.

„Fyziologie je obor velmi dynamický a prestižní, což dokazují i každoročně udělované Nobelovy ceny v této oblasti společně s medicínou. Oceněné objevy na poli fyziologie se proto často týkají možných aplikací právě v medicíně. Rychlá orientace v aktuálních poznatcích, jejich efektivní využití a propojení se současnou praxí je základem úspěchu nejenom při vědecko-výzkumné činnosti. Smyslem projektu „Od fyziologie k medicíně“ je proto umožnit nadstandardní vzdělávání a zejména vlastní hands-on experience účastníků,“ říká doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. z Ústavu fyziologie FVL VFU Brno a jeden z odborných garantů projektu.

První cyklus projektu, který probíhal od února do května 2010, byl zaměřen zejména na fyziologii s patofyziologickými aspekty. Právě startující druhý cyklus na první část vzdělávacích kurzů navazuje a seznamuje účastníky s aktuálními možnostmi a využitím získaných poznatků v medicínské praxi, a to veterinární i humánní. Právě teď byla otevřena registrace na říjnové téma, kterým je Fyziologie-patofyziologie-diagnostika. Tyto kurzy jsou pořádány ve spolupráci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno s Masarykovým onkologickým ústavem a jsou zaměřeny na velmi aktuální téma, a to diagnostiku nádorových onemocnění. Na diagnostickou problematiku pak navazují kurzy z oblasti humánní a veterinární medicíny, které budou organizovány ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Celý cyklus kurzů vedoucí od fyziologie přes patofyziologii až k medicíně bude uzavřen v prosinci 2010 a úspěšní absolventi získají certifikát.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oficiálními partnery projektu jsou Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Univerzita Palackého v Olomouci. Kurzy se konají v několika termínech a veškeré aktivity probíhají v neformální atmosféře umožňující bohatou diskusi a integraci začínajících a zkušených pracovníků vědy, výzkumu i medicíny, pedagogů a studentů, s motivačním prvkem pro další vzdělávání a uplatnění v praxi.

Bližší informace, kontakty, reportáže, fotogalerii, projektové publikace a další naleznete na oficiálních stránkách projektu http://cit.vfu.cz/fyziolmed

Pro více informací kontaktujte:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, tisková mluvčí
tel: +420 541 562 010, mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz
www.vfu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down