26.10.2022 | 05:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzrůstající obliba brachycefalických plemen psů navzdory zdravotním problémům

Humpová K. Vzrůstající obliba brachycefalických plemen psů navzdory zdravotním problémům. Increasing popularity of brachycephalic dog breeds despite health problems. Veterinářství 2022;72(10):549-552.

SOUHRN

Brachycefalická (krátkolebá) plemena psů se v posledních letech těší čím dál větší oblibě, a to i přesto, že je s tímto anatomickým utvářením hlavy spojena celá řada zdravotních problémů, například brachycefalický syndrom (BOAS). Spolu se vzrůstající oblibou se zvyšuje i snaha mnohých států ozdravit tato plemena a povolit chov jen zdravým jedincům, tj. jedincům bez příznaků onemocnění spojených s brachycefalií. Na základě toho jsou vydávána různá doporučení až restrikce týkající se chovu brachycefalických plemen psů, které však postihují jen jedince registrované v chovatelských klubech. Psů bez průkazu původu se většina omezení nedotýká, a vzniká tak prostor pro jejich další množení bez jakékoliv zdravotní kontroly. Je proto třeba edukovat širokou veřejnost, aby se tato problematika dostala do povědomí co největšího počtu stávajících i budoucích majitelů těchto psích plemen.

SUMMARY
Brachycephalic (short-headed) dog breeds have become more and more popular in recent years, despite the fact that a number of health problems are associated with this anatomical head shape, such as brachycephalic syndrome (BOAS). Along with the growing popularity, the effort of many states to heal these breeds and allow breeding only to healthy individuals, i.e. individuals without symptoms of diseases associated with brachycephaly, is also increasing. Based on this, various recommendations and restrictions are issued regarding the breeding of brachycephalic dog breeds, which, however, only
affect individuals registered in kennel clubs. Most of the restrictions do not apply to dogs without pedigree, and thus there is room for their further breeding without any health control. It is therefore necessary to educate the general public so that this issue is brought to the attention of as many current and future owners of these dog breeds as possible.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down