21.08.2008 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Welfare zvířat v ČR

Stav a statistika zlepšení

Problematika ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v ČR je složitá, je však potěšitelné, že extrémních případů týrání zvířat a zanedbání péče ubývá. Kontrolní mise z GŘ „Zdraví a ochrany spotřebitele“ (DG SANCO) konstatovala zlepšení v péči o pohodu zvířat. Od vstupu ČR do EU se mnohé změnilo a zlepšilo. Český systém ochrany zvířat se stal dokonce systémem vzorovým pro nové kandidátské země. MZe ČR zřídilo Ústřední komisi pro ochranu zvířat, která je odborným orgánem, jenž doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Kvalifikovaný dozor zajišťuje svými praktickými inspektory SVS ČR, KVS a MVS. Inspektoři musejí být kvalifikování podle § 26 Zákona na ochranu zvířat proti týrání, i když se jedná o veterinární lékaře. Proškoleno bylo 994 inspektorů a od roku 1992 bylo v ČR do konce roku 2007 uskutečněno celkem 163 053 dozorových akcí. Situaci každoročně vyhodnocuje česko-anglická publikace „Program ochrany zvířat“, která je k dispozici je na webových stránkách SVS.
Podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR bylo za týrání zvířat podle § 203 Trestního zákona od roku 1992 celkem stíháno 614 osob a odsouzeno 288 osob. Na přípravě předpisů o ochraně zvířat a jejich novelách se podílí připomínkové orgány a účastní se i široká veřejnost. Osvědčila se i spolupráce s chovatelskými svazy a nevládními organizacemi ochránců.
Hlavní dozorová činnost je zaměřena na welfare chovů hospodářských zvířat, přepravu zvířat a zacházení na jatkách. K porušení zákona v chovech dochází a docházelo často z důvodu změn vlastnických vztahů a nezkušenosti managementu, které se pohybovalo v procentuelním vyjádření kolem 10 %. Na základě doporučených opatření porušení zákona klesalo na 7%, 5 % až na současná 2 %. U přepravy bylo provedeno 250 kontrol ročně. Zveřejněním případů špatné přepravy skotu do Asie a jatečných koní do Itálie se o problematiku zajímala i veřejnost. Proškolením 3165 přepravců došlo ke zlepšení stavu a byla tak splněna podmínka Nařízení Rady ES 1/2005 o přepravě zvířat. Bylo schváleno dalších 307 dopravců s přepravou zvířat do 8 hodin trvání cesty a 155 dopravců pro dlouhotrvající cesty. Kontroly zásilek zvířat na jatkách jsou každodenní praxí. V loňském roce bylo provedeno 970 kontrol a uloženo 77 nápravných opatřeních, 21 pokut a 9 správních řízení a zkontrolováno bylo 23 168 zvířat (ročně je v ČR poraženo 140 milionů zvířat).
Nejvíce nedostatků je zjišťováno v zájmových chovech. V otázce pokusů na zvířatech je nutné rozlišovat akreditovaná pracoviště, výuku anebo metodické sledování zvířat, kam patří např. kroužkování ptáků.
Více informací a kompletní statistika je k dispozici na webových stránkách SVS: www.svscr.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down