Workshop Pokroky veterinární imunologie

Koncem listopadu proběhl ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., tradiční workshop pod názvem Pokroky veterinární imunologie, letos již pošesté.

Jeho cílem je zajišťovat výměnu informací a sdružovat vědecké pracovníky z České republiky v oblasti veterinární imunologie, kteří svůj výzkum zaměřují na hospodářská a domácí zvířata ať již jako cílové druhy, nebo experimentální modely pro jiné druhy včetně člověka. Workshopu se zúčastnilo 66 pracovníků z 19 různých českých vědeckých i odborných institucí.  V programu byly sekce zaměřené na základní oblasti imunologie – výzkum lymfocytů nebo makrofágů a jejich působků, většinou na modelu prasete, dále nová a zajímavá sekce zaměřená na imunologii nesavčích druhů, kde probíhala sdělení z oblasti imunologie ryb a imunologie hmyzu. Samozřejmě hlavní pozornost byla tradičně věnována imunitě proti infekci, tedy v poměrně velké šíři sdělení o studiu střeva (drůbeže, prasete) a možnosti jeho pozitivního ovlivnění, ze střevních infekcí byla dílčí část věnována salmonelovým infekcím.*

Podrobnější informace pro vás připravujeme do prosincového čísla časopisu veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *