03.11.2011 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

XIX. výroční konference ČAVLMZ v Hradci Králové

Aktuálním tématem, v pořadí již XIX. výroční konference České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ), se stala Endokrinologie – to, co opravdu musíte znát! Konference proběhla v královéhradeckém kongresovém centru Aldis, a.s. druhý říjnový víkend, ve spolupráci s firmou Prion s.r.o., zastoupenou Z. Hanzálkem. Odborným garantem konference byl zvolen prof. M. Svoboda. Generálním sponzorem konference byla opět společnost Royal Canin, hlavním sponzorem MSD Animal Health, mezi další sponzory patřila společnost Boehringer Ingelheim, Bayer, s.r.o., Noviko, s.r.o., HSC Industry, spol. s.r.o., včetně Severoamerické veterinární organizace NAVC. Společnost A-Vet s.r.o. byla exkluzivním partnerem ČAVS a sponzorem sekce veterinárních techniků. V prostorách kongresového centra prezentovalo více než 70 firem léčivé přípravky, krmiva pro zvířata, veterinární přístroje, nástroje a jiná nezbytná vybavení pro veterinární praxi.

Hlavní přednášející, prof. R. W. Nelson z University of California v USA, se v úvodní přednášce věnoval obecně incidenci a diferenciální diagnostice jednotlivých endokrinopatií. Nejčastěji se vyskytující endokrinopatie v praxi malých zvířat jsou diabetes mellitus psů a koček, hypothyreóza psů, hyperthyreóza koček a Cushingův syndrom u psů. Pokud je v těle deficit nějakého hormonu, je to většinou v důsledku imunitně zprostředkované destrukce žlázy, která hormon tvoří, např. při hypothyreóze. Naopak pokud je přebytek hormonu, je to často v důsledku tumoru, např. Cushing.
Při diabetes mellitus progesteron stimuluje produkci růstového hormonu, ten pak zvyšuje rezistenci na inzulin, působí prakticky jako jeho inhibitor. Profesor jednoznačně doporučuje nekastrované feny po stabilizaci vykastrovat. Pankreatitida stejně jako jakékoliv jiné zánětlivé onemocnění, např. špatný stav dutiny ústní , může zvyšovat rezistenci na inzulin, proto je potřeba i tyto problémy u diabetických psů pečlivě řešit. V rámci terapie tohoto onemocnění by mělo být nejdůležitějším kritériem to, v jakém stavu je pes. Měli bychom udržovat glykémii v rozmezí 4,5-8 až 17 mmol/l, s průměrem kolem 14 mmol/l, protože hypoglykémie je pro psa nebezpečnější než mírná hyperglykémie. Dále je dobré sledovat hladinu fruktosaminu v krvi, u dobře stabilizovaných psů by se měla pohybovat do 450 µmol/l. Sledování glukózy v moči považuje za zcela obsolentní, za důležité považuje sledování ketonů v moči.
Ve své následující přednášce se prof. Nelson věnoval hypothyreóze psů a její správné diagnostice. V dnešní době je nepřesnější stanovení volného tyroxinu (fT4) za použití ekvilibriální dialýzy než bazálního tyroxinu (T4) v krvi, protože hladina T4 může být snížená i díky jinému chronickému onemocnění, případně i medikamenty. Dále uvedl, že při hodnocení koncentrace tyreotropinu (TSH) je potřeba hodnotit jeho hladinu ve spojitosti s hladinami fT4 případně T4, protože může být i u nemocných zvířat v normálním referenčním rozmezí a naopak. Vzhledem k tomu, že častou příčinou hypothyreózy u psů je lymfocytární tyreoiditida, doporučuje stanovovat ještě protilátky proti thyreoglobulinu. Tyreoidní panel by měl tedy sestávat z T4, fT4, TSH a Tg protilátek, pokud by si měl vybrat mezi T4 a fT4, doporučil stanovit raději fT4, ale pouze metodou ekvilibriální dialýzy.
Dalším přednášejícím byl prof. Svoboda z VFU Brno, který hovořil o jednotlivých případech hypothyreózy. Cushingův syndrom přednesl opět prof. Nelson. Zmínil, že by se v rámci diagnostiky mělo provádět i sonografické vyšetření nadledvinek. V případě, že je zvětšená jen jedna, jedná se  spíše o tumor nadledvinek. Pokud jsou zvětšeny obě, je velmi pravděpodobnou příčinou tumor hypofýzy. ACTH stimulační test  je diagnostickým testem k určení hypoadrenokorticismu, ale není vhodný k diagnostice hyperadrenokorticismu. Testem volby je supresní test s nízkou dávkou dexametazonu. Jako svůj lék volby označil trilostan s poznámkou, že však nikdy neléčí, pokud si není s diagnózou jistý. Poslední sobotní přednášku měl O. Huml a věnoval ji přehledu diagnostických možností v endokrinologii. Po každé přednášce vždy následovala plodná diskuse.

Odborný program veterinárních techniků (ČAVS) byla zaměřen na agresivitu psů a koček. Hlavní přednášející v sekci poruch chování byla S. Schroll, DVM z Rakouska. Podrobně se věnovala jednotlivým typům agrese psů a jejich možnostem řešení a fixaci zvířat bez násilí. Mimo jiné uvedla, že lidé jsou jediným druhem, který nechává predátorovi (psovi) svá mláďata na hraní. Interaktivní výukový program Modrý pes (www.modry-pes.cz) představila P. Beránková. Děti předškolního věku, které si hrají doma se psem, patří k nejvíce ohrožené skupině vůči pokousání. H. Žertová zkušeně přítomným sdělila, jak zabránit příčinám nežádoucího chování koček a agresivitě. Prevenci stárnutí mozku u psů pomocí výživy dokumentovala S. Havelková.

Nedělní přednášky byly opět rozděleny do sekcí: endokrinologická, oftalmologická, chirurgická, kardiologická, a behaviorální.
Endokrinní onemocnění koček – terapii a management diabetické kočky a hypertyreózu koček zmínil prof. Nelson, prezentaci klinických příznaků diabetické ketoacidózy měla D. Tarkošová, chirurgickým řešením hypertyreózy koček se zabýval M. Vlašín.

Oftalmologickou sekci moderoval J. Beránek a přivítal hostující C. Buuse, DVM, MRCVS (Animal Health Trust, VB). Diabetes mellitus poškozuje všechny struktury oka. U lidí se nejčastěji projeví diabetická retinopatie, u psa se manifestuje diabetická katarakta spojená s akutním a symetrickým edémem čočky. Autorka ve své další  přednášce sumarizovala etiologii depozit lipidů a plemenné predispozice při poruchách metabolismu tuků. Oftalmologické změny pozorujeme také při hyper- a hypoadrenokorticismu, hypo- a hypertyreóze. Autorka se zabývá výzkumem retinální atrofie u trpasličích dlouhosrstých jezevčíků.
P. Gbelec uvedl nehojící spontánní chronický korneální epiteliální defekt (SCCEDs), česky nazývaný také jako rekurentní vřed nebo nehojící se eroze, ale také boxeří vřed, refrakterní či indolentní vřed. Tento defekt se špatně hojí a má tendenci k recidivám, příčina onemocnění nebyla doposud zjištěna. J. Beránek popsal chronickou superficiální keratitidu (CSK), která se vyskytuje u různých plemen psů a je charakterizována progresivním, zánětlivým onemocněním rohovky. Pokud není léčena, může být příčinou oslepnutí. Plemenná predispozice byla prokázána u německých ovčáků, belgických ovčáků, belgických tervuerenů a jezevčíků (autozomálně recesivní dědičnost). Závažnost a prognóza souvisí s intenzitou UV záření a nadmořskou výškou.

Chirurgové připravili kulatý stůl na téma fraktury pánve a luxace kyčelního kloubu. R. Nejez popsal fraktury pánve, jejichž nejčastější příčinou jsou autoúrazy. Byly uvedeny indikace konzervativní a chirurgické terapie, pooperační péče a komplikace. Chirurgická terapie představuje rychlejší obnovu funkce, menší bolestivost a méně komplikací. Vážným nebezpečím konzervativní léčby může být stenóza pánevního kanálu, která se projevuje zejména u koček a trpasličích plemen psů chronickými obstipacemi. Rozšíření páteřního kanálu řeší distrakční osteotomie symfýzy. Další přednášející, J. Hnízdo, prezentoval křížokyčelní luxace/fraktury/separace psa a kočky, k nimž dochází po prudkém nárazu do zadní části těla. Akutní polytraumatický pacient  s frakturami a poraněním měkkých tkání musí být stabilizován a podroben usg, rtg a laboratornímu vyšetření. Chirurgické techniky stabilizace zahrnují aplikaci tažného šroubu, vnější kosterní fixaci, transiliosakrální hřebování, tension band fixaci aj. Autor uvedl rozdíly mezi psem a kočkou (kočka není malý pes). Luxací kyčelního kloubu I, její etiologií, chirurgickou léčbou a prognózou se zabýval M. Snášil. Luxaci kyčelního kloubu II a THR (Total Hip Replacement) zmínil F. Luňák.

V sekci kardiologické moderovali a přednášeli přední odborníci z oboru, R. Kvapil a V. Novák.
Hostem v této sekci byl prof. T. Glauss (Curych) a přednesl první tři prezentace. První pojednávala o léčbě pokročilého srdečního selhání, druhá se týkala echokardiografie hypertrofické kardiomyopatie koček a ve třetí přednášce seznámil posluchače s různými příčinami plicního edému. Předneseny byly velmi zajímavě i s celou škálou konkrétních případů. Specifika anesteziologie kardiologického pacienta uvedl V. Novák. Na závěr seznámil posluchače s možností genetických testů v kardiologii psů a koček R. Kvapil. Vzhledem k souběžně probíhajícím přednáškám v ostatních sekcích, a především prof. Nelsona byla účast posluchačů i tak velmi početná.
V kalendáři letos zapózovali s vodicími psy známé osobnosti (podle měsíců): hraběnka Mathilda Nostitzová, patronka Nadačního fondu, Květa Fialová, MUDr. Josef Koutecký, Její Královská Výsost vévodkyně z Cornwallu při návštěvě Střediska vodicích psů v Jinonicích v roce 2010, Věra Chytilová, Jan Kraus, Václav Havel se sochou Jiřího Davida, Dana Zátopková, Emanuele Ridi, Jan Hřebejk, Emil Viklický a Věra Martinová. Hlavním motivem kalendáře jsou klasické portréty vodicích psů. Autor se nechal volně inspirovat starými obrazy oblíbených psích společníků, které lze vidět na nejrůznějších hradech, zámcích nebo i galeriích - stejné romantické pozadí krajiny s dramatickými mraky navozuje atmosféru starých obrazů.
Kalendář je možné objednat na www.mathilda.cz  Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat!
Zvláštní dík patří Dr. M. Šandovi za každoroční podporu při účasti na VETfairu v Hradci Králové.
Marie Hájková, Středisko výcviku vodicích psů, Praha 5 – Jinonice

Novým výkonným prezidentem na plenárním zasedání ČAVLMZ byl zvolen P. Štellar. Odborné přednášky konference doplnilo pět posterů – hypothyreóza u kavkazského ovčáka (M. Načeradská, R. Fábiková), ablace sítnice u kocoura s hypertenzí a hypertyreózou (R. Stavinohová), a retrospective review of cats with hypertrophic cardiomyopathy and hyperthyroidism (C. F. Agudelo, R. Husník, M. Stegmann), chirurgické řešení komplikované dislokované zlomeniny pánve s tříštivou frakturou acetabula (J. Slabý), sex hormonální dermatózy u psů – samčí feminizační syndrom (F. Špruček, M. Koláčková). Konference byla pro praxi určitě velkým přínosem.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down