XL. Lenfeldovy a Höklovy dny

14. - 15. 10. 2010, VFU, Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce
Ústav hygieny a technologie mléka
Ústav hygieny a technologie masa
Státní veterinární správa ČR
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky

pořádají 14. a 15. října 2010 konferenci:

Hygiena a technologie potravin
XL. Lenfeldovy a Höklovy dny

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Mezinárodní odborná konference je zaměřena na problematiku bezpečnosti potravin z pohledu současného stavu aplikace potravinového práva a výsledků vědecké činnosti zaměřené zejména na nebezpečí z potravin. Jednání bude probíhat ve dvou sekcích – odborné a historické. Konference se koná při příležitosti 20. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie a 35. výročí výuky oboru Hygiena potravin.

ODBORNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
MVDr. Mirko Treu, CSc.
Ing. Petr Pernica
Mgr. Zdeňka Randulová

Konference je pořádána za finanční podpory Statutárního města Brna a sdružení Brno Centrum Evropských Studií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *