25.11.2008 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

XVI. výroční konference ČAVLMZ

25. - 26. 10. 2008 Hradec Králové

Poslední říjnový víkend proběhla v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové nejvýznamnější odborná akce České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) - výroční konference. Odborným tématem této, v pořadí již XVI. konference, byly Zobrazovací metody v kočičí medicíně. Program byl sestaven v návaznosti na loňský SEVC kongres v Barceloně ve spolupráci se Severoamerickou asociací veterinárních lékařů malých zvířat – TNAVC (www.tnavc.org, The North American Veterinary Conference). Její přední odborníci, kteří přijali pozvání na tuto akci, měli své přednášky označeny logem TNAVC.
Sobotní program, zaměřený na zobrazovací metody v kočičí medicíně, moderoval prof. M. Svoboda, CSc., dr. J. Beránek a dr. M. Urban.
Přednášky zahájil prof. D. S. Biller (USA), který prezentoval abdominální radiografii a ultrasonografii u koček, v dalších přednáškách se zaměřil na kontrastní diagnostické techniky u koček. Důležité je systematické vyšetření rentgenogramu, přičemž změny se nemusí shodovat s anamnézou a klinickým vyšetřením pacienta. Některé orgány mění fyziologicky svou velikost, a na rentgenogramu jsou viditelné až při výrazném patologickém zvětšení. Kontrastní vyšetření musí vyvážit finanční náklady majitele a stres zvířete při manipulaci s ním. Druhý přednášející profesor z USA,. M. D. Kittleson, se zabýval dilatační kardiomyopatií koček.
Přehled současných diagnostických metod při různých onemocněních oka a orbity koček přednášela dr. I. Allgoeverová (Německo). Autorka prezentovala různé ultrasonografické techniky při vyšetření oka a orbity na základě svých praktických zkušeností, včetně nové metody, ultrasonobiomikroskopie (USBM – technika pro další vyšetření předního segmentu oka), klinické použití zobrazovacích technik – B-scan, rtg, CT, a MRI a fluorescenční angiografii.
Na konferenci byl představen informační a interaktivní zábavný počítačový program Modrý pes - The Blue Dog, zaměřený na bezpečný vztah pes – dítě. Tento program je určený zejména dětem mladším šesti let, které jsou nejčastějšími obětmi pokousání – učí je, jak se chovat k vlastním psům.
Sobotní vzdělávací program pro sekci veterinárních techniků byl tentokrát zaměřen na management obezity psů a koček, která v současné době nabývá rozměrů epidemie (téměř 50 % postižených zvířat). Všichni přednášející se téměř shodli na přístupu k majiteli zvířete s nadváhou, na nutnosti důkladného vysvětlení dlouhodobého řešení nadváhy, úpravy stravy, zvýšení úrovně fyzické aktivity a pravidelných kontrol hmotnosti zvířete ve veterinární ordinaci. Součástí nabitého celodenního programu bylo i pokračování vzdělávacího kurzu VNA (Veterinary Nutritional Adviser), vedené MVDr. Petrou Miklišovou z firmy A-VET s.r.o.(Hill´s), která vzdělávání veterinárních techniků sponzoruje a zaštiťuje.
Nedělní program probíhal paralelně v šesti odborných sekcích – dietologické, behaviorální, chirurgické, kardiologické, oftalmologické a urologické.
Moderátorem v sekci dietologické byl MVDr. Z. Hanzálek. MVDr. O. Huml podal ucelený přehled o nutričních potřebách koček s upozorněním na některá málo známá a aktuální fakta (problematika melaminu, význam bylinných složek v krmivu apod.). Vysvětlil také vliv výživy na rozvoj některých onemocnění u koček (obezita, diabetes mellitus, idiopatická hepatická lipidóza, potravní intolerance). Prof. Z. Knotek, známý odborník v oblasti medicíny koček, prezentoval zvláštnosti ve výživě koček a přístup k výživě koček během hospitalizace. Častým problémem hospitalizovaných koček je v souvislosti se stresem z neznámého prostředí a prvotním onemocněním inapetence. Z tohoto důvodu je vhodné kočkám nabízet stravu s dostatečným obsahem energie a při úplném odmítání potravy je nutno použít jícnovou sondu k aplikaci tekuté nebo naředěné klinické diety. Přirozeným výběrem potravy u koček se ve své velmi poutavé přednášce zabývala MVDr. J. Hylmarová z Walthamu, GB. Představila poměrně nový obor výživy, zabývající se psychologií příjmu potravy. Výzkumná centra pro výživu malých zvířat se v současnosti zabývají i otázkami typu: chutná kočce krmivo, je spokojená, je spokojený i její majitel?
Moderátorkou i přednášející v sekci behaviorální byla MVDr. H. Žertová. Nejfrekventovanější poruchou chování koček v bytě je nečistotnost. Jejím nejčastějším důvodem bývá zdravotní problém (průjem, obstipace), druhým důvodem jsou neshody s druhou kočkou v domácnosti, některé kočky špatně snáší samotu, omezení prostoru aj. Po zjištění příčiny poruchy chování byla navržena terapie spočívající v modifikaci prostředí a chování lidí ke kočce, použití feromonů, doplňku stravy s obsahem tryptofanu, homeopatika, případně psychofarmaka.
MVDr. S. Králová – Kovaříková popsala klinické příznaky, příčiny (anatomické, neurogenní, metabolické, infekční, iatrogenní, neoplazie, trauma, idiopatické a iatrogenní) diagnostiku a terapii onemocnění dolních cest močových (FeLUTD), která může také být jednou z příčin nečistotnosti koček. Kromě otírání a škrábání, značkují kočky své teritorium také exkrementy a močí.S případy nežádoucího močení koček z vlastní praxe, při němž je nejdůležitějším kritériem přístup majitele, seznámila přítomné posluchače MVDr. Š. Navarová.
Přednášejícími i moderátory sekce chirurgické byli naši přední chirurgové, MVDr. R. Nejez a MVDr. R. Snášil. Protože konzervativní léčba zlomenin vede u koček často ke komplikacím a stresům, bývá v praxi nahrazena chirurgickou fixací. Při fixaci zlomeniny je nutné použít implantáty odpovídající velikosti. Kromě intramedulárního hřebování a zevní skeletní fixace, lze u koček použít, jako metodu fixace, kostní ploténky a šrouby. Prodlužující se délka života koček a jejich přibývající počet je příčinou vzrůstajícího onemocnění kloubů, osteoartritidy (OA). Postihuje zhruba 60 % koček starších 12ti let a 20 % celkové populace koček. Klouby ramenní, kyčelní, loketní a kolenní bývají postiženy bilaterálně. Klinické příznaky OA kočky často úspěšně maskují mimořádnou schopností koordinace pohybu a přenášením váhy, mohou také pozvolna měnit svůj životní styl a rytmus. K potvrzení diagnózy je nezbytné rtg vyšetření, event. USG, CT, MRI a vyšetření laboratorní.
Sekci kardiologickou moderoval a přednášel MVDr. K. Najman. Dalšími přednášejícími byli prof. M. D. Kittleson, dr. P. Kvapil a dr. L. Hess. Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) patří k nejčastějším onemocněním srdce u koček, převážně samců. Predispozice k tomuto onemocnění byla zjištěna u plemene mainská mývalí – do tří let bez příznaků, progresivní výskyt u koček starších. Diagnóza se opírá o EKG, zobrazovací techniky a rtg. Přestože jsou kardiologické vyšetřovací metody psů a koček na vysoké úrovni, nepřímé metody měření krevního tlaku se v praxi uplatnily až v poslední době. Specifická terapie, která by ovlivnila průběh HCM neexistuje, terapie při pleurální efuzi a otoku plic je založena na snížení tlaku a aplikaci diuretik. HCM je dědičné onemocnění s autozomální dominancí.
V sekci oftalmologické vystoupila opět dr. I. Allgoeverová, moderátorem byl přední oftalmolog, dr. J. Beránek. Byla prezentována vybraná onemocnění rohovky u koček, např. vztah konjunktiva/kornea/uveitis, lokální a celkové ošetření okulární bolestivosti, terapie vředů a infikované ulcerace, nehojící se vřed (melting ulcer), rohovkový sekvestr, bulózní keratopatie, vybraná onemocnění víček u koček aj.
Po přednáškách proběhla dlouhá panelová diskuse. Posluchači této sekce vyslechli také velmi podrobné didaktické přednášky na téma uveitida koček a akutní stavy ve felinní oftalmologii.
Hlavním tématem sekce urologické, kterou moderoval dr. Ch. Härtel, byla renální fibróza.
Přednášející, MVDr. J. Kučera, zdůraznil cíl veterinární nefrologické diagnostiky – včasnou detekci významné chronické renální choroby (CRN) pomocí klírens exogenního kreatininu, určení mikroalbuminurie aj. V současné době se projednává distribuce soupravy E.R.D. Health Screen Urine Test pro měření mikroalbuminurie u psů a koček.
Mikroalbuminurie byla prokázána např. při diabetes mellitus, hypertenzi, nádorových onemocněních, infarktu myokardu, pankreatitidě, borelióze, dirofilarióze aj.
Tradiční stanovení hladiny močoviny a kreatininu v séru je sice významné, ale pozdní.
Chronická onemocněních ledvin vedou k renální fibróze, kdy dochází ke ztrátě zhruba 80 % funkční renální tkáně. Budoucí klinické studie budou zaměřeny na vývoj antifibrotických látek pro chronické nefropatiky. Byl podán přehled nejčastěji se vyskytujících uropatogenů u psů, jejich citlivost na léky a schopnost těchto léků pronikat do tkáně.

Konference se zúčastnilo více než 240 veterinárních lékařů, 100 veterinárních sester a 70 firem. Poděkování za celkovou vynikající organizaci konference patří MVDr. Hanzálkovi, jednateli firmy Prion, s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down