05.11.2010 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

XVIII. konference ČAVLMZ

9 - 10. 10. Hradec Králové

Letošní výroční konferenci na téma „Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat“ připravila Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) společně s firmou Prion s.r.o. na druhý říjnový víkend. Akce proběhla tradičně v centru Hradce Králové, v kongresovém centru Aldis, a.s.
Onkologické téma bylo námětem výroční konference asociace před šesti lety, ale vzhledem k tomu, že s prodlužujícím se věkem pacientů přibývají i nádorová onemocnění, je tento obor více než aktuální. Terapie nádorových onemocnění se slibně rozvíjí a prodlužuje délku kvalitního života pacienta.
Sobotní přednášky z klinické onkologie moderovali prof. MVDr. M. Svoboda, CSc (VFU Brno) a MVDr. M. Urban, prezident ČAVLMZ. Posluchači mohli vyslechnout přední odborné zahraniční i naše spíkry: prof. B. E. Kitchell, DVM, PhD, DACVIM (Michigan State University, USA), J. J. Krausse (Vet Dental Clinic, Buenos Aires), MVDr. P. Borskou a doc. MVDr. M. Vlašína z Kliniky chorob psů a koček, VFU v Brně.
Generálním sponzorem konference byla firma Royal Canin, hlavním sponzorem francouzská firma Vétoquinol, dalšími sponzory Severoamerická veterinární organizace NAVC a firmy Intervet a Hill´s.

Hlavní přednášející, Barbara E. Kitchell, která je ředitelkou onkologického centra (Center for Comparative Oncology) se nejprve věnovala obecně přístupu k onkologickému pacientovi. Jednou z důležitých otázek je, čím se zvíře, ať už pes nebo kočka, krmí. Pokud majitel krmí např. zbytky od stolu, nebude ochotný zaplatit složitou chemoterapii. Naopak majitel, který dopřeje psu kvalitní krmení, bude ochotný sehnat peníze na léčbu. Ke správné léčbě je nejprve potřeba zjistit, o jaký typ masy se přesně jedná. Důležité je cytologické vyšetření, které nám někdy může pomoci v diferenciaci mezi benigním a maligním procesem. Naopak u některých tipů nádorů, např. sarkomů lze jen těžko získat vzorek pro cytologické vyšetření. Je tedy rozumné provádět i biopsie s následným histopatologickým vyšetřením. Jakmile zjistíme, že pacient má v těle nádor, je nutné provést staging. U většiny tumorů se používá tzv. TMN systém: posouzení vlastního nádoru (tumor), postižení a velikost regionálních a vzdálených mízních uzlin (node) a přítomnost nebo absence vzdálených metastáz (metastasis). Velmi dobrou metodou k nalezení metastáz v hrudníku je CT, které odhalí léze ještě dříve než jsou zachytitelné na RTG. Velmi důležitá je i komunikace s klientem, je vhodné si na onkologické konzultace vyčlenit klidné místo. Na základě co nejpřesnější diagnózy lze zahájit terapii. V dnešní době se v humánní medicíně využívá chirurgie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie a cílená molekulární terapie. Imunoterapie a cílená molekulární terapie je u zvířat zatím ve fázi studií. U lidí lze již přesně určit např. typ lymfomu, a podle toho jaké molekuly určité buňky produkují, se přesně nasadí terapie. Tyto buňky se od sebe vzhledově vůbec neliší – dokud nebylo možné určit co produkují, nebylo možné je odlišit pro léčbu. Kočky snášejí radioterapii lépe než psi a neobjevuje se u nich tak často jako u psů poradiační poškození kůže. Radioterapie je jednou z nejlepších možností, jak kontrolovat postvakcinační sarkomy u koček. Často se využívá radioterapie ke zmenšení velikosti a velikosti okrajů těchto sarkomů, které se pak po radioterapii lépe odstraní kompletně. Autorka se dále podrobně věnovala jednotlivým skupinám chemoterapeutik a jejich využití, včetně úskalí jejich používání. S chemoterapií by se nemělo přestávat nikdy, vždy doporučuje pokračovat a najít takovou cestu, kterou zvíře toleruje a zároveň kontroluje maligní proces, který stále probíhá. Na dotazy z pléna, zdali lze pacienta po úspěšné chemoterapii považovat za vyléčeného, jednoznačně odpovídala, že v žádném případě. V rámci sobotního programu se přednášející ještě více věnovala tématu hemangiosarkomů, které je důležité odlišit od traumat, a dále osteosarkomům. Podle studií se osteosarkomy vyskytují častěji u velkých, rychle rostoucích plemen a některé studie dokládají častější výskyt u kastrovaných jedinců, protože se u nich růstové ploténky uzavírají později než u nekastrovaných. Další možnou teorií jsou mikrotraumata (způsobená zátěží) v období rychlého růstu psů větších plemen. Uvedla také různé ortopedické zákroky, kterými lze odstranit postiženou kost, ale zároveň zachovat funkční končetinu velkého psa. U některých typů osteosarkomů lze pomocí radioterapie výrazně omezit bolestivost postižené končetiny po dobu tří až čtyř měsíců a celková doba přežití je srovnatelná jako v případě amputace.
V rámci nedělního programu v sekci onkologie koček a psů se Barbara E. Kitchell podrobněji věnovala lymfomu, mastocytomu a solidním tumorům koček. Současné studie poukazují na to, že jednou z příčin vzniku alimentárního lymfomu může být chronické dráždění GIT alergeny, jako je např. sója nebo kukuřice, které se přidávají do komerčních krmiv a přitom se v přirozené kočičí stravě vůbec nevyskytují. Velmi důležité je určit, jestli se jedná o low grade nebo high grade lymfom. Při špatném určení je pak chemoterapie prakticky neúčinná. V oblasti veterinární onkologie přibývají průběžně nové poznatky a přežitelnost pacientů se zvyšuje.

Dentální preventivní program a VNA (Veterinary Nutrition Adviser) určený pro veterinární sestřičky moderoval MVDr. J. Beránek. Preventivní stomatologický program malých zvířat včetně extrakce zubů zmínil J. J. Krauss, stomatologii koček přednesla V. Štrosová (Veterinární klinika Holice), zástupkyně firmy A-Vet s.r.o., MVDr. S. Havelková uvedla pozitiva kočičích koutků a zástupkyně firmy Hill´s paní R. Sýkorová popsala marketing v praxi veterinárního lékaře.
Na sobotní večer byl v kongresovém centru připraven bohatý raut, k poslechu i tanci hrála česká hudební skupina YO-YO Band.

Nedělní ortopedickou sekci moderoval MVDr. R. Nejez (Vetcentrum VK Ostrava) a ve své přednášce seznámil přítomné posluchače s operací vyrovnávající sklon tibiálního plató – klinickou osteotomií tibie. MVDr. M. Snášil (A-Z Veterinární klinika Brno) uvedl extraartikulární a intraartikulární stabilizaci kolenního kloubu, MVDr. F. Luňák (Veterinární klinika Staré Město) prezentoval osteotomii vyrovnávající sklon tibiálního plató a MVDr. J. Hnízdo (Animal Clinic Praha) popsal posun tuberositas tibiae.

Onkologickou sekci uváděl MVDr. P. Štellar. Onkologickou radiologii prezentoval renomovaný veterinární lékař z Polska, R. Niziolek, DVM. Oftalmologická nádorová onemocnění moderoval MVDr. J. Beránek (VK Pardubice). Společně s doc. MVDr. Trbolovou, CSc. (UVLF Košice) a MVDr. P. Gbelcem (AA-vet, Praha) uvedl zajímavé kazuistiky ze své praxe.
MVDr. L. Novotný (Vet ordinace Čeperka) moderoval sekci stomatologické onkologie a po svých odborných přednáškách uvedl MVDr. D. Krále (Regiavet Praha), MVDr. T. Zavadilovou (Vetnemo Praha) a J. J. Krausse. Odborné přednášky byly zaměřeny na orální léze a neoplazmata, využití radiační terapie u orálních tumorů – paliativní a kurativní léčbu aj.
Charitativní projekt Občanského sdružení Mathilda na podporu vodicích psů pro nevidomé, kalendář na rok 2011 pod názvem Psí oči, prezentoval MVDr. Martin Šanda. Obsahem kalendáře jsou fotografie významných osobností společenského a kulturního života s vodícími psy. Autorem snímků je přední český fotograf, Antonín Malý. Cena jednoho kalendáře odpovídá nákladům na jeden týden jednoho štěněte, budoucího vodícího psa, více informací najdete na www.mathilda.cz.

Zajímavou posterovou prezentaci připravili L.Agudelo – Kardiomyopatie u psa způsobená chemodektomem, P. Janalík – Nontonsilární spinocelulární karcinom – malignita pod maskou stomatitis, M. Načeradská – Fibromatózní plak u anglického buldoga, S. Počta – Kožní nádory v oblasti ušních boltců u koček a F. Špruček – Přežívání fen s početnějšími novotvary mléčné žlázy po nodulektomii a bilaterální mastektomii.
Konference se zúčastnilo zhruba sedmdesát firem a okolo pěti set účastníků z řad veterinárních lékařů, studentů, veterinárních sestřiček a jiných odborníků pracujících v oboru.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down