27.11.2012 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

XX. výroční konference ČAVLMZ

Ve dnech 13. a 14. října proběhl slavnostní dvacátý ročník nejvýznamnější odborné akce veterinární medicíny malých zvířat v České republice, konference ČAVLMZ (České asociace veterinárních lékařů malých zvířat).

Odborný a společenský program setkání se tradičně odehrál v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Konferenci zahájil prezident asociace Dr. P. Štellar. Hlavním tématem odborných spíkrů byl Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga. Paralelně s tímto programem přednášel Dr.V. Novák o problematice anestezie veterinárním technikům. Tuto sekci přednášek zahájil a organizoval Dr. J. Beránek. Na úspěšném průběhu celé akce se tradičně podílel Dr. Z. Hanzálek, Ph.D., jednatel společnosti Prion, s. r. o.
 Hlavním přednášejícím konference, vynikající odborník prof. Frédéric Gaschen z Louisiana State University, se v posledních letech intenzívně věnuje mnoha výzkumným projektům zaměřeným na chronické enteropatie a gastrointestinální motilitu u psů. Prof. Gaschen je absolventem Univerzity v Bernu, svá postgraduální studia ukončil v Kanadě a na Floridě. V současnosti působí na Louisiana State University v USA. Jako specialista na kočičí a psí gastroenterologii sumarizoval základní diagnostiku nemocí kolorektálních, onemocnění v oblasti anu a také chronické kolitidy včetně poruch motility tlustého střeva.
Akutně nebo chronicky probíhající onemocnění postihující kolon, rektum, řiť a perianální krajinu je zejména u psů relativně časté. Péče o zvíře vnímaná majitelem je důležitá. Frekventovaná onemocnění kolonu v praxi zahrnují kolitidy, neoplazie a konstipace. Klinické příznaky při kolitidách tenkého a tlustého střeva, jako je meléna, hematochézie, hlen, steatorhea, zvracení, apatie, dehydratace, úbytek hmotnosti, borborygmy se mohou diferenciálně lišit, u mnoha pacientů však pozorujeme společný výskyt. Mezi anorektální onemocnění psa a kočky střetávané v klinické praxi patří proktitida (nejčastěji související s kolitidou), paranální sakulitida, tumory análních váčků, perianální hernie, fistuly a tumory, cizí tělesa, striktury, prolaps rekta a inkontinence.
Příčinou chronické idiopatické kolitidy může být infekce, u psů je častá trichuriáza, u koček trichomonády, nežádoucí reakce na potraviny a syndrom zánětlivého onemocnění střeva, kdy imunitní systém hostitele nepřiměřeně reaguje na běžnou mikroflóru. Histiocytární ulcerativní kolitida (HUC) neboli granulomatózní kolitida boxerů (GCB) je zánětlivé onemocnění boxerů, zřídka se vyskytující také u plemene aljašský malamut, francouzský buldoček a anglický buldok. Klinicky se onemocnění manifestuje u boxerů mladších dvou let jako závažný chronický zánět tlustého střeva s průjmem, hematochézií, tenesmy aj. Histologicky průkazné bývá barvení cytoplazmy makrofágů technikou PAS (Periodic Acid Schiff). Diagnózu potvrdíme průkazem patogenního kmene E. coli sérotyp LF82 pomocí fluoresceinové in-situ hybridizační (FISH) analýzy vzorků bioptátu. Léčba spočívá v podávání antibiotika enrofloxacinu 5 – 10 mg/kg po dobu 4 až 6 týdnů. Stále častěji bývají hlášeny rezistence na enrofloxacin (43 % případů), doporučuje se bakteriologický test na citlivost.
Příčiny poruch motility tlustého střeva jsou primární a sekundární. Z primárních byly popsány dysautonomie, pseudoobstrukce, chronická obstipace a megakolon. V mnoha zemích byla zaznamenána felinní dysautonomie bez specifické plemenné, věkové a pohlavní predispozice, její incidence však v posledních dvaceti letech klesá. Mezi sekundární poruchy řadíme zánět tlustého střeva, paralytický a postoperační ileus.
Specialista z oboru onkologie, Dr. J. Benák MRCVS, Dip. ACVP (Veterinární histopatologický servis Brno) podrobně dokumentoval lokalizaci, klinickou prezentaci, cytologii, histologii a biologické chování benigních a maligních nádorů perianální a kolorektální oblasti.
Odborník na dermatologii, Dr. J. Rybníček, MRCVS (Specializovaný histopatologický servis Padochov) se věnoval perianální furunkulóze (fistulaci). Anální furunkulóza probíhá podobně jako imunitně zprostředkovaná granulomatózní enteritida u člověka (Crohnova nemoc). Dermatolog uvedl predispozici k onemocnění, klinické příznaky, patogenezi, klinické vyšetření, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii.
Své dlouholeté zkušenosti a volbu chirurgické metody při managementu perianální (hrázkové) hernie sdělil přítomným posluchačům specialista na techniky měkkých tkání, doc. M. Vlašín, PhD. (Klinika Jaggy Brno). K predisponovaným plemenům patří boston teriér, boxer, kolie, welshcorgi, šeltie, jezevčík, staroanglický ovčák a pekinéz. Postiženi bývají především starší jedinci, častěji psi než kočky.
V dalším příspěvku zdůvodnil autor klady a zápory klinické rozvahy anoplastiky a metody volby resekce pull-through při řešení perianální fistulace. Nejvíce predisponovaným plemenem je německý ovčák (80 %) , irský setr, bobtail a kolie, dlouhosrstá ovčácká plemena. Terapie spočívá v konzervativním nebo chirurgickém řešení.
V sekci veterinárních techniků (ČAVS): byla prezentována anesteziologie z pohledu veterinárního technika. Témata anestetický monitoring, postanestetická péče, fyziologie bolesti, její rozpoznání a měření, multimodální anestezie aneb jak ochránit pacienta před chirurgem přiblížil sestřičkám s praktickým zaujetím Dr. V. Novák (Klinika Jaggy Praha).
Dr. L. Táborská (Veterinární klinika Kladno) předvedla praktickou ukázku z výchovy štěňátek nazvanou co děláme u nás na klinice jinak? Program Veterinary Nutrition Academy (VNA) č. 3 pro veterinární techniky, který navazuje na předchozí VNA 1 (krmiva) a VNA 2 (komunikace s klientem, marketing aj.) představila Dr. S. Havelková, odborný veterinární manažer a poradce společnosti A-Vet s.r.o. Program sponzorovala Česká asociace veterinárních sester (ČAVS) a společnost Hill´s.
V neděli si veterinární lékaři mohli vybrat, podle své specializace, jednu ze čtyř paralelně probíhajících sekcí – gastroenterologickou, chirurgickou, oftalmologickou a kardiologickou.
Sekci gastroenterologickou připravil doc. Vlašín a uvedl další prezentace prof. Gaschena. Příčinou onemocnění střeva u psů, protein-losing enteropathy (PLE) je buď ztráta bílkovin ze střeva v důsledku erozivních nebo ulcerativních lézí na sliznici nebo únik na bílkoviny bohaté lymfy, případně změny sliznice, poškozující její bariéru. Klinickým příznakem je intermitentní zvracení, může být doprovázeno diareou. Diagnóza spočívá v hematologickém a biochemickém vyšetření moči, finální diagnóza je založena na vyšetření bioptátu. Terapie zahrnuje dietní opatření a zvládnutí zánětlivých procesů.
Při léčbě pankreatitidy u koček dosud neexistuje jednotný terapeutický přístup, onemocnění není v mnoha případech klinicky zjištěno. K etiologickým faktorům patří traumata a související ischémie, zánětlivé procesy virového původu a intoxikace organofosfáty. Kočky mohou být současně postiženy syndromem zánětlivého onemocnění střeva (IBD) a cholangiohepatitidou, kdy hovoříme o triaditidě. Klinické příznaky bývají nespecifické, zahrnují apatii, inapetenci a postupný úbytek hmotnosti. Řešíme dehydrataci a elektrolytovou dysbalanci, abdomenalgii podáváním opiátů. Použití NSAID je kontraverzní, v akutních případech jsou kontraindikovány. Slinivka břišní hraje významnou roli při absorpci vit B12, proto je důležité sledovat jeho koncentraci v krvi.
Dr. R. Husník, PhD. (VFU Brno) popsal chyby a omyly v diagnostice a léčbě onemocnění GIT. Nepřítomnost zvracení nebo průjmu u pacientů s anamnézou hubnutí nevylučuje primární onemocnění trávicího traktu. Např. NSZ či lymfangiektázie se může manifestovat pouze hubnutím s anorexií nebo bez ní. Biochemické vyšetření může potvrdit panhypoproteinémii nebo hypocholesterolémii v souvislosti s malasimilací. Bakteriologické vyšetření bývá často přeceňováno, svůj význam má při akutních hemorhagických průjmech, sepsích se susp. enterálním původem, vyšších koncentracích zvířat aj. Cytologickým vyšetřením otiskového preparátu z rekta lze potvrdit eozinofilní zánět, trichuriózu (makrofágy), bakteriální kolitidu (neutrofily), prototekózu, kvasinky, klostridie, kampylobaktery aj.
Mezi patology existují značné rozdíly v interpretaci histopatologických nálezů, proto byla v r. 2010 navržena mezinárodní gastrointestinální standardizační skupinou (The WSAVA International Gastrointestinal Standardization Group; Endoscopic, Biopsy, and Histhopathologic Guidelines for the Evaluation of Gastrointestinal Inflammation in Companion Animal) pravidla k jednotnému hodnocení. Ve druhé prezentaci se autor zabýval terapeutickou endoskopií v praxi, extrakcí cizích těles z jícnu a v žaludku, a perkutánní endoskopickou gastronomií u pacientů, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijímat potravu.
Úskalím chirurgických zákroků týkajících se léčby zlomenin v loketním kloubu a předloktí a aktuální problematikou dysplazie loketního kloubu provázel přítomné Dr.R. Nejez (Veterinární klinika Vecentrum, Ostrava).
Dr. F. Luňák (Veterinární ordinace Staré Město) podal přehled nitrokloubních fraktur v lokti. Postihují jak distální části humeru, tak i radius a ulnu. Jedním z významných predisponujících faktorů pro vznik unikondylárních zlomenin distální části loketní kosti je nekompletní osifikace humorálního konsulu (IOHC). Diagnózu určíme pomocí rtg, scintigrafie, artroskopie, CT nebo MRI. Velký počet fraktur vznikl kvůli dříve nediagnostikovanému IOHC. Fraktury v loketním kloubu vyžadují rychlou a přesnou anatomickou repozici, rigidní fixaci a pooperační fyzioterapii. Při úrazech je nezbytné celkové klinické vyšetření pacienta. Ve druhé přenášce obeznámil chirurg přítomné s problematikou dysplazie lokte – řešením na pracovišti bez artroskopie. R. Nejez referoval fraktury předloktí, které se na zlomeninách dlouhých kostí podílejí 21 %. Byl uveden přehled nejčastějších příčin komplikací při hojení fraktur radia a ulny, včetně doporučených metod jejich řešení. Zvlášť rizikovou skupinu z pohledu komplikací tvoří zlomeniny distálního radia a ulny u trpasličích plemen psů.
V další prezentaci se přenášející zabýval osteotomií ulny při léčbě dysplazie loketního kloubu. DLK je nejčastější příčinou kulhání na hrudní končetinu u psů. V případě inkongruence loketního kloubu odstranění osteokartilaginózních fragmentů (FCP, UAP, OCD) artroskopicky nebo při artrotomii nevyřeší problém přetěžování mediálního kompartmentu a nezabrání rozvoji osteoartrózy. Naopak ulnární osteotomií korigujeme tuto inkongruenci, která hraje významnou roli v patogenezi DLK. Na praktických příkladech byly demonstrovány ulnární osteotomie (distální – DUO, proximální – PUO, PAUL osteotomie) jejich výhody a nevýhody a především indikační omezení. Dnes zcela nová metoda PAUL osteotomie (Proximal Abducting Ulna Osteotomy) abdukcí ulny o 4 – 8° sníží zatížení mediálního kompartmentu, a tím následně uleví od bolesti. I když si na zhodnocení této metody musíme ještě chvíli počkat, první výsledky na menších souborech pacientů jsou velice povzbudivé.
Endoskopická mini-invazivní technika artroskopie lokte u psa se jako zlatý standard léčby etablovala v posledním desetiletí. Na druhém místě jsou indikovány ramenní klouby. J. Hnízdo, DVM (Animal Clinic Praha) poukázal na nutnost pořízení nákladného instrumentária, absolvování stáže pod vedením zkušeného ortopeda a minimální počet tří artroskopických operací za měsíc k dosažení správné rutiny. Nejnižší hranicí pro provedení zákroku je váha pacienta okolo 10 kg. Perioperačně se aplikují ATB a NSAID.
Přednášející se dále zabýval novými trendy v řešení Medial compartment disease. Definice DLK je v současné době nejednotná, tradičně se uvádí jako syndrom zahrnující onemocnění mediálního korunkového výběžku, osteochondrózu mediálního konsulu ramenní kosti a nepřirůstající processus anconeus. Při pohybu dochází ke vzájemnému ovlivnění těchto struktur a odlišnému vývoji patologie kloubu. Genetická predispozice k DLK u labradora, rotvajlera, bernského salašnického psa a německého ovčáka je nyní pozorována i u plemen středně velkých a malých. K fragmentaci mediálního korunkového výběžku může dojít několika způsoby nebo vzájemných působením příslušných struktur. Diagnóza se opírá o klinické vyšetření a zobrazovací metody. Podle stupně poškození kloubu je zvolena následná terapie.
Oftalmologickou prezentaci prof. Rona Ofriho z Hebrejské univerzity v Izraeli moderoval Dr. J. Beránek (Specializované pracoviště pro choroby oční, Pardubice). Dr. Ofri je jedním z leaderů světové veterinární oftalmologie a je jedním ze tří spoluautorů nejnovějšího vydání Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. Přednášející nejprve velmi srozumitelně a jasně vysvětlil anatomii a funkci sítnice, potom se zaměřil na anatomické a fyziologické základy elektroretinografie (ERG). Na toto téma bezprostředně navazovaly ECVO (European College of Veterinary Ophthalmology) protokoly, které představují standard pro ERG vyšetření. V druhé praktické části porovnával vidění zvířat, především psů a koček s rozlišovacími schopnostmi člověka. Na základě znalostí z první části přednášek posluchačům vysvětlil fyziologické rozdíly ve vidění u člověka a zvířat.
Zajímavé kazuistiky ze své praxe uvedli Dr. P. Gbelec (AA-Vet Veterinární nemocnice), který rozebral možnosti terapie hlubokých rohovkových vředů se zaměřením na využití amniové membrány. V dalším příspěvku prezentoval možnost implantace intrasklerální protézy jako náhrady klasické enukleace. Dr. A. Konstantinovský (Veterinární klinika Moskva, šéf ruské asociace vet. lékařů specializujících se na oční choroby) vystoupil s popisem případu bilaterální mydriázy u starší kočky s CRF, a s případem náhlé slepoty u 5letého labradora s finální diagnózou SARD. Nakonec vystoupil Dr. J. Beránek (Veterinární klinika Pardubice) s velmi zajímavým popisem případu náhlé ztráty zraku v souvislosti s rozvojem tumoru v oblasti očnice. Na závěr můžeme říci, že program oftalmologické sekce byl jako vždy velmi pestrý a přínosný. Velká škoda je, že se těchto mimořádných přednášek prof. Ofriho účastnilo jen malé množství kolegů a kolegyň.
Program sekce kardiologické, pod názvem dilatační kardiomyopatie, moderoval Dr. V. Novák, CertVA (VK Jaggy Praha) a představil přítomným hlavního přednášejícího Ch. Ambergera DVM, DECVIM-CA (Ženeva, Švýcarsko). Byla zmíněna definice, diagnóza a diferenciální diagnóza dilatační kardiomyopatie (DCM), zvýšený výskyt tohoto onemocnění u predisponovaných plemen psů v určitých zemích. U dobrmana (USA, Kanada, Evropa) se doporučuje každoroční vyšetření na DCM od dvou let věku. Pokud má klinické příznaky selhání srdce, ve většině případů je diagnostikována DCM. Během následujících šesti měsíců od stanovení této diagnózy dochází často k úhynu. Diagnóza se opírá o EKG, RTG a echokardiografické vyšetření potvrzuje ji pato-anatomický nález. Srdeční biomarkery se v posledních deseti letech klinicky i diagnosticky uplatňují v humánní medicíně. Jsou to enzymy, proteiny a hormony související s poškozením nebo selháním srdce a mohou být detekovány v krvi. V nedávné době byl u psů a koček prokázán význam specifických natriuretických peptidů a srdečních troponinů, včetně jiných méně specifických laboratorních biomarkerů při srdečních a respiračních potížích, např. CK, LDH, AST a CRP.
Přednáška V. Nováka patřila ionotropní a adrenergní podpoře, zejména u anestetizovaných pacientů. Podpora krevního tlaku zvýšením srdečního výdeje anebo systémové cévní rezistence spočívá v podávání sympatomimetik (adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, efedrin, phenylephrine) působících v různých kombinacích na alfa a beta receptory sympatické složky vegetativního nervového systému.
Zájem odborné veřejnosti upoutaly také postery v areálu kongresového centra. Své práce prezentovaly M. Načeradská a D. Kelnerová na téma Prevalence infekce Giardia intestinalis a Cryptosporidium spp. u psů a koček s průjmovým onemocněním v ČR 2009 – 2012, poster S. Počty zahrnoval Diferenciální diagnostiku perianálních dermatóz, své práce dokumentovali F. Špruček pod názvem Cytologické vyšetření jako pomocná metoda v diagnostice patogeneze symptomu akutní diarrhoea a T. Zavadilová ve studii Naše zkušenosti s použitím polypropylenové síťky při řešení perianální hernie. Na riziko Ileokolické intususcepce upozornil M. Zelinka a R. Stavinohová uvedla souvislost Ablace sítnice s hypertenzí a hypertyreózou.
Centrálním sponzorem konference byla společnost Royal Canin, hlavním sponzorem MSD Animal Health, dále se na této akci sponzorsky podílela NAVC a firma Brit. V prostorách kongresového centra vystavovalo svůj rozsáhlý sortiment imunologických a farmaceutických produktů, kompletních krmiv, klinických diet, potravinových doplňků, přístrojů pro veterinární praxi, a jiných potřeb pro veterinární lékaře zhruba 70 společností.
Úroveň zahraničních i tuzemských přednášejících byla tradičně vysoká. Nikoho nepřekvapila ani vysoká účast návštěvníků konference a jejich zájem o odborné přednášky. Stejně bohaté bylo i zastoupení firem a jejich program na podporu vystavovaných produktů. Výjimečnou událostí uskutečněnou v rámci společenského večera byl okouzlující ohňostroj věnovaný významnému výročí konference. Také hojnost a vytříbenost lahůdek nabízených k občerstvení se zdála dosahovat snad ještě vyšší úrovně než obvykle. Hlavní linkou i nosnou páteří společenského programu večera bylo vystoupení skupiny Hudba Praha, jenž nejen vzbudilo nadšení účastníků akce, ale svědčí i o vysoké kulturní úrovni a vytříbenosti vkusu pořadatelů.
 
 
 
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down