XXXVI. Lenfeldovy a Höklovy dny

Konference proběhla na VFU dne 18. října 2006.

Konference o hygieně a technologii potravin se konala 18. 10. 2006 na Veterinární a farmaceutické univerzitě v posluchárně nového hygienického pavilonu pojmenovaného podle prvního profesora hygieny a technologie potravin Vysoké školy zvěrolékařské a současně zakladatele hygieny potravin živočišného původu „Pavilon profesora Lenfelda“. Konferenci zahájila a ukončila doc. Vorlová, děkanka FVHE, úvodní slovo pronesl rektor VFU, prof. Večerek. Přednášející se zaměřili na provádění auditů v závodech pro zpracování živočišných produktů z pohledu legislativy (Dr. Malena) a zásad auditu systému kritických bodů v potravinářských provozech (Dr. Kozák) a auditu správné hygienické a výrobní praxe dle nařízení č. 854/2004 (Dr. Hlaváček). Dr. Malena ml. prezentoval praktické zkušenosti s prováděním auditu systému HACCP a správné hygienické praxe v potravinářských provozech. Kolegové ze Slovenské republiky se zabývali zkušenostmi z auditů výrobců čerstvého masa ve Velké Británii (Doc. Bystrický) a využitím verifikace a validace jako nástroje pro zvýšení bezpečnosti potravin (Doc. Golian). Odpolední přednášky byly zaměřeny na kvalitu a vyšetření potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *