13.04.2003 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Yasuda M. The Anatomical Atlas of Gallus (Anatomický atlas kura). Tokyo;University of Tokyo Press, 2002:445, ISBN 0-86008-532-5.

Autor atlasu, prof. Dr. Mikio Yasuda, se před jeho vydáním zabýval 20 roků anatomií a fyziologií domácích ptáků v Ústavu pro výzkum laboratorních zvířat v Nagoya University School of Medicine. Zde došel k názoru, že existuje řada publikací v této oblasti, neexistuje však publikace, kterou by bylo možno použít jako „učebnici“ při pitvě ptáků. Vyplňuje proto tuto mezeru a předkládá po letech výzkumu a příprav jedinečný atlas

Autor atlasu, prof. Dr. Mikio Yasuda, se před jeho vydáním zabýval 20 roků anatomií a fyziologií domácích ptáků v Ústavu pro výzkum laboratorních zvířat v Nagoya University School of Medicine. Zde došel k názoru, že existuje řada publikací v této oblasti, neexistuje však publikace, kterou by bylo možno použít jako „učebnici“ při pitvě ptáků. Vyplňuje proto tuto mezeru a předkládá po letech výzkumu a příprav jedinečný atlas. Naprostá většina jsou originály autora samotného, jeho kolegů a studentů včetně výzkumných pracovníků. Přesto, že se přípravy atlasu zúčastnilo kromě autora celkem 39 spolupracovníků, kteří jsou svými příspěvky jmenovitě uvedeni, tvoří zpracováním i výtvarně jednotný celek. Jednotící ideou díla je i mimořádný důraz na dobrou čitelnost ilustrací. Tento fakt je umocněn i volbou výtvarné techniky. Jde téměř výlučně o pérovky vysoké úrovně.
Látka je uspořádána systémově ve 14 kapitolách. První nás zorientuje na ptačím těle (termini situm et direktionem). Druhá se zabývá zevní topografií kura. Značná pozornost je zde věnována peří i jeho pohlavním a funkčním odlišnostem a je skvěle, s japonskou precizností, dokumentována. Třetí kapitola, integumentum commune, je rozdělena na pars I – pteryla et apteria v rozsahu I. – VI. tabule (12 stran) a na pars II – panniculus adiposus v rozsahu VIII. – IX. tabule, reprodukující výsledky disertace Y. Sugi. Jde o téma dosud zcela opomíjené avšak z hlediska dietetického, kulinářského, topografie i funkce významné. Následuje osteologie, myologie, apparatus respiratorius, digestorius a urogenitalis. Samostatnou kapitolou jsou i glandulae endocrinae, angiologia, systema nervosum centrale, s. nervosum periphericum a závěrem organa sensorum.
Kapitolu References, 29 položek, je třeba chápat skutečně jen jako odkazy na další informace.
Uživatel atlasu ocení jeho racionální a efektivní uspořádání. Látka je prezentována formou dvojtabulí signovaných římskými číslicemi. Standardně na tabuli vpravo je zobrazena anatomická situace, s většinou obrazů číslovaných arabsky, s podrobnými popisy formou zkratek. Na protější tabuli vlevo jsou uvedeny charakteristiky těchto obrazů (eventuálně s anotacemi) v angličtině a plné profesní latinsko-řecké názvy příslušných zkratek umožňující rychlou, snadnou informovanost o objektu. Obecně se anatomické názvosloví ptáků (NAA) v mnoha směrech jednak liší od Nomina anatomica veterinaria (NAV), jednak není z neznalosti dodržováno, takže existuje v tomto směru mnoho nedostatků, resp. zmatků. Je nedocenitelnou zásluhou prof. Yasudy, že v atlasu důsledně dodržuje NAA vydaná mezinárodní komisí (ICAAN) v roce 1979. Naprostá unikátnost atlasu pak spočívá v generálním indexu na 36 stranách s 2654 profesními latinsko-řeckými anatomickými termíny a jejich japonskými ekvivalenty. Skutečnost, že u každého termínu v indexu je uvedena stránka, resp. více stránek jeho výskytu, neobyčejně usnadňuje práci s atlasem a vyhledávání příslušného útvaru. Cestu do světa pak má atlas plně otevřenu nejen zásluhou důsledné profesní nomenklatury, ale i anglické verze.
I když připustím, že Anatomical Atlas of Gallus nebude u nás běžně přístupný ani ve specializovaném knihkupectví, potažmo ani knihovně, věřím, že získat jej za současných možností nemusí být problém. Osobně jsem jej získal darem od autora v souvislosti s mým členstvím v International Committee on Avian Anatomical Nomenclature a kontinuální činností v kardiovaskulárním a artrologickém systému, kde je též činný a členem ICAAN prof. Mikio Yasuda.
Atlas má 445 stran, 462 signovaných, reálně daleko více obrazů, formát 26,5 x 18,5 cm, je vytištěn na prvotřídním křídovém papíře. Vyniká reprezentativní vazbou včetně přebalu. Není divu, že autor zdůrazňuje, že by atlas nemohl vyjít bez mimořádné podpory Nagoya University, Laboratory Animal Research Facilities a National Institute for Longevity Sciences, Aichi. Obdržel i grant od Nagoya Foundation of Animal a podporu od GOSMO Meat Company. Jde o dílo klasické anatomie, životní dílo autora. Snad jen anatom může mít představu o míře vytrvalosti, pracovní i časové náročnosti, jež si atlas vyžádal, a to nejen na úkor autora. Je proto milé, že závěrem děkuje za podporu i své manželce.

Prof. MVDr. Jiří Kaman, DrSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down