Autor
Kategorie:
Nezařazené

Za 14 dnů se dá hodně vidět…

Nejdelší mise po vstupu ČR do EU skončila po čtrnácti dnech konstatováním – „s problémy se potýkáte dobře“. Inspektoři zejména ocenili doslova „vysokou transparentnost systému státního veterinárního dozoru“ i připravenost a odbornost pracovníků dozoru a přístup dozorovaných zpracovatelských závodů.

Od pondělka 21. 2. do pátku 4. 3. prověřovalo pět inspektorů z Potravinového a veterinárního úřadu Evropské komise FVO (Food anf Veterinary Office se sídlem v Dublinu), jak se u nás neškodně odstraňují odpady živočišného původu, přesněji jak se nakládá s produkty živočišného původu především neurčenými pro lidskou spotřebu.
Za čtrnáct dnů inspektoři navštívili sedm krajů a Prahu. Tedy kraj Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočinu a Jihomoravský. Mezi dvaadvaceti subjekty, které prověřili, byly například zpracovatelské závody na maso, mléko, tuk, kůže, dále výroba krmiv pro zvířata, několik asanačních podniků a například i cementárna, kde se spaluje masokostní moučka. V Praze pak měli zájem vidět, jak se na letišti v Ruzyni sbírá a odstraňuje odpad z potravin živočišného původu z letadel.
Obecně lze říci, že inspekce nezjistila žádné zásadní problémy a shledala, že státní veterinární dozor funguje v souladu s ustanoveními veterinární legislativy EU, která je do české legislativy transponována. V případech, kdy něco nebylo inspektorům na první pohled zřejmé, si vyžádali některá upřesnění a výklad prováděcích vyhlášek k veterinárnímu zákonu. Všem je jasné, že sžívání se s novou legislativou nějakou dobu trvá, s tím mají zkušenosti i ve „starých“ členských zemích.
Smyslem této inspekce bylo ověřit, stejně jako ve všech členských zemích, jak je naplňováno Nařízení č. 1774/2002, jde o složitou problematiku, neboť za ně zodpovídají mimo resort zemědělství i resorty zdravotnictví, životního prostředí a dopravy. Podílejí se totiž na dozoru nad tím, jak se zachází s odpady z prvovýroby, výroby, společného stravování až například po mezinárodní leteckou přepravu. Po prověření všech členských zemí bude mít Evropská komise představu, jak se ustanovení Nařízení č. 1774/2002 v EU plní.
Inspekce upozornila zejména na změny v evropské veterinární legislativě, které nabudou účinnosti počátkem příštího roku – půjde především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, č. 853/2004, č. 854/2004 a č. 882/2004.
Při této příležitosti inspektoři ocenili, že v ČR jsou již tyto novinky do české legislativy zapracovávány, a nejen pracovníci dozoru, ale i odborná veřejnost je s jejich zněním seznamována.
Po lednové úspěšné inspekci, zaměřené na zacházení se zvířaty (welfare) ani tato nezavdala příčiny k přijetí mimořádných veterinárních opatření, ani nezpochybnila účinnost státního veterinárního dozoru.
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je výsledek této mise hodnotný především oceněním úrovně dozoru, který je opravdu funkční. Je však třeba si uvědomit, že na dozoru nad odstraňováním odpadů živočišného původu se podílejí kromě orgánů Ministerstva zemědělství, či Státní veterinární správy i orgány ministerstev zdravotnictví, životního prostředí a dopravy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *