26.11.2022 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zajištění welfare v intenzivníchchovech ryb

Kouřil J., Svobodová Z. Zajištění welfare v intenzivních chovech ryb. Veterinářství 2022;72(11):663-666.

SOUHRN

V České republice se postupně rozšiřují různé formy intenzivní akvakultury a to zejména recirkulační akvakulturní systémy (RAS). Cílem příspěvku je upozornit na nejčastější problémy a na možnosti zajištění welfare ryb odchovávaných v RAS. Jedná se především o zajištění příznivých fyzikálně-chemických parametrů vody. Úspěšnost chovu a welfare ryb zajišťuje i výživa a technika krmení, šetrná manipulace s rybami, preventivní a terapeutické zásady, světelný režim a rovněž kvalifikovanost obsluhy a s tím související dodržování chovatelských zásad.

SUMMARY

Various forms of intensive aquaculture are gradually expanding in the Czech Republic, particularly recirculating aquaculture systems (RAS). The aim of the paper is to draw attention to the most common problems and the possibilities of ensuring the welfare of fish reared in the RAS. This is mainly about ensuring favorable physical and chemical parameters of the water. The success of fish breeding and welfare is also ensured by nutrition and feeding techniques, careful handling of fish, preventive and therapeutic principles, light regime, as well as the qualification of the operator and the related observance of husbandry principles.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down