22.01.2002 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin

V poslední době nabývá na aktuálnosti to, o čem již delší dobu hovoří David Byrne, komisař EU pro Zdraví a ochranu spotřebitele. Naposledy v půli letošního ledna na Grüne woche v Berlíně mluvil o nutnosti zřídit Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který by měl na starosti celou škálu zákonů týkajících se právě bezpečnosti potravin.

Nový přístup k zajištění kontrol bezpečnosti, tj. zdravotní nezávadnosti, potravin a krmiv by se měl vyvíjet ve všech členských státech k větší odpovědnosti a samostatnosti a k efektivnějšímu postupu. Ten by podle Byrna měl vést k tomu, aby bylo možné na úrovni společného trhu EU přijímat významnější sankce, které by měly umožňovat i trestní postih, včetně odmítnutí nebo přerušení podpory z prostředků EU v rámci společné zemědělské politiky popřípadě z veterinárních fondů. Tento názor a plánovaný přístup je i podle našich představ správný.
Pro podporu tohoto opatření u nás v poslední době například hovoří nepravdivá certifikace dovážených medů, které přes potvrzení veterinární autority země původu obsahovaly spóry moru včelího plodu, dovezená moučka obsahovala rezidua chloramfenikolu a v nedávné historii by se daly vyhledat další případy.
Podle představitelů Evropské komise by mělo dojít ke koordinaci a sladění národních programů monitoringu cizorodých látek, shromažďování všech údajů právě v nově vytvořeném úřadu pro bezpečnost potravin. Samozřejmě ale nelze zůstat jen u shromažďování údajů, ale vyvozovat z nich patřičné důsledky.
Je to samozřejmě otázka času, kdy budou členské státy schopny tento návrh akceptovat, přijmout pravomoci potravinového úřadu spolu s organizací plánů kontrol, kontrolních bodů a citelnými sankcemi. Komisař David Byrne řekl, že chceme-li podniknout zásadní krok k zajištění zdravotní nezávadnosti a tudíž bezpečnosti potravin a krmiv nevidí jinou možnost, než takovéto rozhodnutí přijmout.
Státní veterinární správa ČR takovýto trend v uvažování orgánů Evropské komise sleduje již delší dobu a považuje jej v zásadě za správný. Úměrně našim problémům uvažujeme obdobně. Velmi úzce v poslední době spolupracuje SVS ČR se všemi institucemi, které mají na starosti dozor nad potravinami, tj. s hygienickou službou a Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Právě tyto tři orgány budou partnerem nově budovaného úřadu pro bezpečnost potravin Evropské komise a na základě dosavadních zkušeností se ukazuje se, že u nás nebude potřeba vytvářet nový dozorový orgán. Lze říci, že je možné a vhodné využít dosavadní dobré spolupráce.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down